ความร่วมมือม.อ.ปัตตานีกับ UUM ด้านพัฒนานักศึกษา

ถือเป็นความโชคดีที่ม.อ.ปัตตานีตั้งอยู่ใกล้ชายแดนไทยมาเลเซีย ทำให้กิจกรรมด้านความร่วมมือกับมาเลเซียมีโอกาสเกิดขึ้นง่าย เพราะการเดินทางไปมาหาสู่ก็ไม่ไกล กรอบความคิดด้านศาสนา ภาษาและวัฒนธรรมอื่น ๆ ก็ไม่แตกต่างมากนัก

ผมเองก็จะพยายามเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาม.อ.เราให้มากที่สุด โดยเฉพาะในส่วนที่รับผิดชอบด้านกิจกรรมนอกห้องเรียน สร้างทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ เพื่อพร้อมไปสู่การเข้าสู่ตลาดแรงงานในโลกอนาคตให้ได้ เพราะเป้าหมายที่สำคัญข้อหนึ่งของนักศึกษาที่เรียนในสถาบันอุดมศึกษานั่นก็คือ การมีงานทำ ม.อ.เองก็ถูกประเมินในเรื่องนี้เป็นประจำทุกปีด้วย ทีมกองกิจการศึกษาปัตตานีก็ได้ออกไปหาความร่วมมือกับ Universiti Utara Malaysia (UUM) ซึ่งจากการที่ไปเจรจาสามารถได้ข้อสรุปบางประการที่คาดว่าจะเกิดประโยชน์กับนักศึกษา ตามรายละเอียดที่ปรากฎในข่คาววิทยาเขตปัตตานีข้างล่างนี้

คลิกไปที่ลิงค์ข้างล่างนี้

PSU-UUM

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s