กีฬา 9 ประสานประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 59 ได้รับเชิญจากสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร ร่วมกับสโมสรคณะศิลปกรรมและคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา 9 ประสานในปีนี้ เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิด มีการเดินพาเหรดจากนอกมหาวิทยาลัยเข้ามายังสนามกีฬา ท่ามกลางอากาศร้อนระอุของวันอาทิตย์ ซึ่งตรงกับตลาดนัดรูสะมิแล และการสอบเข้าโรงเรียนสาธิตด้วย ทำให้การจราจรบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย แม้กระทั่งในม.อ.เองก็เป็นอัมพาทเป็นช่วง ๆ เลยทีเดียว

 

ประเด็นที่ต้องการนำมาบันทึกในครั้งนี้ก็คือ ผมได้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของน้อง ๆ นักศึกษาในการออกแบบขบวนพาเหรดได้อย่างสวยงาม และมีความหมายที่ดี ที่สามารถสื่อถึงอัตลักษณ์ของความโดดเด่นแต่ละคณะออกมากอย่างเด่นชัด ผมก็เลยเชื่อว่าผู้ใหญ่ควรจะเปิดพื้นที่ของการทำงาน พื้นที่ของการแสดงออกที่สร้างสรรค์ให้แก่นักศึกษา ขอชื่นชมเจ้าภาพที่จัดงานครั้งนี้ออกมาดีมากสำหรับขบวนพาเหรด

 

อย่างไรก็ตามการแข่งขันกีฬาครั้งนี้จะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 59 มีหลากหลายชนิดกีฬาด้วยกัน เป็นการเปิดพื้นที่ในการแสดงออกด้านกีฬา และการออกกำลังกายให้นักศึกษาแต่ละคณะในวิทยาเขตปัตตานี ซึ่งมีทั้งหมด 8 คณะ และ 1 บัณฑิตวิทยาลัย รวมเป็น 9 ก็เลยเป็นที่มาของคำว่า เก้าประสานเกมส์ อยากให้นักศึกษาได้หันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้มาก มาสร้างมิตรภาพที่ดี ๆ กับเพื่อนระหว่างคณะ ขณะเดียวกันเชื่อว่าเป็นการเฟ้นหาตัวนักกีฬาสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาห้าวิทยาเขต ซึ่งในปีนี้วิทยาเขตปัตตานีได้รับเป็นเจ้าภาพ คาดว่าจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 59 หลังเปิดเทอมหนึ่ง

 

ผมได้นำประมวลภาพสวย ๆ ในพิธีเปิดกีฬาเก้าประสานเกมส์ ซึ่งเป็นภาพถ่า่ยจากคุณเสาร์ หรือรัตนา ฮกคี เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจฯ กรุณาถ่่ายภาพส่วย ๆ มาให้เราได้ชมกันนะครับ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s