วันครู 16 ม.ค. 59

คณะศึกษาศาสตร์จัดงานวันครูที่หอประชุมม.อ.วันที่ 15 ม.ค.59

image

image

นักศึกษาและนักเรียนถวายดอกไม้ให้แก่คณาจารย์บนเวที

image

image

ผช.หริรักษ์ แก้วกับทองไดรับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างระดับอุดมศึกษา

image

image

ตัวแทนนศ.มุสลิมกล่าวคำสดุดีตามหลักการอิสลามที่ให้ความสำคัญกับครู

image

มีนศ.ที่เราเป็นที่ปรึกษาได้รับรางวัลในงานนี้ด้วย ดีใจสุด ๆ
image
image

image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s