แนวคิดในการบริหารนักศึกษา

image

บรรยายโดยรศ.ดร.ชาญชัย อินทรประวัติ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการบริหารกิจการนักศึกษา ตั้งแต่ทำงานที่มศว. ม.สุรนารี Stamford  U. หัวหิน และตอนนี้ที่ ม.วงษ์เชาวลิตกุล

งานด้านกิจการนศ.ต้องทำงานควบคู่กับงานวิชาการ ถึงจะทำให้การพัฒนานักศึกษาด้วยกัน เพียงแต่มองคนละมุม เช่นการรับน้องมหาลัยควรให้การทำงานร่วมระหว่างกิจการนศ.และวิชาการ ซึ่งมทส.ได้ทำแล้ว

image

ต้องเข้าใจความต้องการของเด็กวัยนี้ ทำให้ผมนึกถึงคำพูดผอ.บรรจงว่า “ต้องตรงกับจริตของเด็ก”

Freshmen – sophomore เป็นวัยที่วิตกจริต กังวลกับความเป็นตัวเองมาก เรื่องของรักหนุ่มสาว อารมณ์ทางเพศ ครอบครัว

image

การทำงานกิจการนศ.ต้องสนองตอบความต้องการของนศ.ให้เป็นตัวของตัวเองหรือ self actualization ให้มากที่สุด ถึงจะทำให้เกิดความสุขกับการเรียน แต่ผมคิดว่านี่คือทฤษฎีมากกว่า พอจะทำจริง ผมคิดว่าเราต้องให้เด็กอยู่ได้ท่ามกลางความไม่พร้อม สร้างภูมิคุ้มกันให้นศ.

image

เนื่องจากสังคมไทยเกิดจากฐานขิง “อำนาจ” เมื่อไหร่ก็ตามมีโอกาส ก็จะแสดงอำนาจทันที

Junior – senior กังวลเรื่องนี้

image

เรานักบริหารต้องเข้าใจเรื่องนี้ ให้นศ.ได้แสดงออกอย่างถูกต้อง การหาข้อมูลเรื่องงานให้ ผมชอบคำพูดที่ว่า ถ้าเราเป็นร้านขายรถ  Benz เราไม่ต้องทำการตลาดเลย แต่ถ้าเราขายรถ Toyota, Nissan เราต้องทำการตลาดแน่นอน ไม่งั้นไม่มีใครมาจ้างบัณฑิตเรา ไม่แปลกเลยที่จุฬาฯ ไม่ต้องทำการตลาดก็ได้ แต่ม.อ.เราต้องทำการตลาดให้มาก

ประเด็นเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่าเป็นงานร่วมระหว่างกิจการนศ.กับฝ่ายวิชาการ เพราะอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นกลไกสำคัญที่คอยให้คำแนะนำนศ.

มทส.เรียกหอพักว่า living and studying center เพราะเป็นชื่อที่สื่อถึงเป็นสถานที่พักอาศัยและเรียนรู้

image

นอกจากนี้ที่ ABAC มีที่สำหรับ hang around หรือที่ให้นศ.มาเรียนรู้จักกับเพศตรงกันข้าม แทนที่เขาจะไปทำนอกมหาลัยที่เราคุมไม่ได้ และอันตรายด้วย เด็กวัยนี้ต้องการสิ่งนี้แน่นอน

image

งานแนะแนวเรื่องของการพัฒนาค่านิยม เรื่องนี้คืออะไร มันหมายถึงประเด็นที่สังคมในแต่ละที่สนใจ

จากการบรรยายครั้งนี้ได้รับองค์ความรู้ด้านมุมมองในภาคปฏิบัติ และแนวจิตวิทยาวัยรุ่นที่เป็นวัยนศ.

เรื่องของการเล่นกีฬาของนศ.อาจมีปัญหากับฝ่ายวิชาการ คงต้องกำหนดเกรดขั้นต่ำของนักกีฬาด้วยต้องไม่ต่ำกว่า 2.50 นี่ก็เป็นอีกทางออกหนึ่งของการประสานงานให้สมดุลระหว่างการจัดการกิจการนศ.และฝ่ายวิชาการ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s