ประเด็นที่ท้าทายด้านกิจการนักศึกษา

image

image

image

วิทยากรที่บรรยายเรื่องนี้คือ รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดีพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผศ.ดร.อนุพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ม.นเรศวร ดำเนินรายการโดย อ.บัญชา จากอัสสัมชัญ

ทุกคนเห็นด้วยว่าการพัฒนานักศึกษาเป็นเรื่องของหลาย ๆ ฝ่าย ไม่ใช่ฝ่ายกิจการนักศึกษาเท่านั้น

ดร.พสุ พูดชัดว่าบัณฑิตที่จบออกไปแล้วเนื้อหาผู้ประกอบการให้ความสำคัญไม่มาก เมื่อเทียบกับ soft skills

technical knowledge

communication

working with others (soft skills)

passion

global skills / multi cultural

เมื่อนักศึกษาจบออกไปแล้ว เขาต้องไปเรียนรู้ใหม่เมื่อเข้าทำงานในองค์กรอยู่ดี เพราะวัฒนธรรมแต่ละองค์กรย่อมแตกต่างกัน

ประเด็นเรื่องของความสนใจของเด็กแต่ละรุ่นมีความแตกแต่างกัน Gen Z มีความสนใจที่ง่าย ๆ เร็ว ๆ ดังนั้นคนที่ทำงานกับนักศึกษาในรุ่นนี้ต้องเข้าใจและสื่อสารตลอดจนทำงานกับเด็กรุ่นนี้ได้

ปัญหาหลัก ๆ ของ GEN Y มีเรื่องหลัก ๆ อยู่

 1.  ด้านการสื่อสารที่เด็กรุ่นนี้ไม่ค่อยไตร่ตรองและละเอียดอ่อนด้านการสื่อสาร อยากพูดอะไรหรืออยากเขียนอะไรก็พูดออกมาแบบนั้น ไม่แคร์ว่าผู้รับสารจะคิดอย่างไร
 2. การเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ชอบคิดว่าความคิดตัวเองถูกต้อง ฟังว่าเหตุผลตัวเองรับได้มั้ย ถ้ารับไม่ได้ก็ไม่ทำ
 3. ความอดทนน้อย เพราะชอบสังคมที่เร็ว ๆ รอไม่ค่อยจะได้ เหมือนกับการเรียนหลายวิชา ถ้าเขาไม่ชอบเขาก็ไม่เข้าเรียน ขาดเรียนเฉย ๆ
 4. เป็นเด็กจิตตกง่ายมาก เกิดอาการเซ็ง เบื่อ เศร้าง่ายมาก
 5. มีความสับสนกับชีวิต

โครงการ ChAmMP (Chulalongkorn Alumni Mentorship Program) โดยให้ศิษย์เก่าที่จบสาขาวิชาเดียวกัน และทำงานแล้วที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่จบ ให้ช่วยดูแลศิษย์ปัจจุบัน 2คน เพื่อสอนงานด้าน career path นักศึกษาจะได้เรียนนอกห้องเรียน เรียนโดยตรงกับรุ่นพี่ สร้างความสัมพันธ์อีนดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ความรักและผูกพันธ์กับมหาวิทยาลัยด้วย

ประเด็นนี้น่าสนใจมาก ม.อ.เราจะลองทำเป็นต้นแบบสักจำนวนหนึ่ง เพื่อศึกษาเป็นต้นแบบของเราเองว่าเราจะทำได้มั้ย แต่นอนแหละศิษย์เก่าคงสู้กับศิษย์เก่าจุฬาฯ ได้ แต่รูปแบบที่ผมอยากศึกษาว่ามันสามารถทำได้หรือไม่ โดยจะใช้ชื่อ PSU Alumni Mentorship Program for ???? – PAMPERS

Chula มีโครงการ TEDx Chulalongkorn U เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจที่สามารถนำองค์กรไปสู่ TED ได้ เขาทำได้อย่างไร กระบวนการนำไปสู่การขอลิขสิทธิ์ วิธีการดำเนินการ ค่าใช้จ่ายอย่างไร ม.อ.เราจะทำได้มั้ยเนี๊ยะ อย่างน้อยเราได้ดำเนินการในรายวิชา  Public Speaking สงสัยต้องขอคำปรึกษาจากรศ.ดร.พสุ อาจารย์น่าจะเมตตาเราแน่เลย แต่ที่เป็นห่วงเรื่องการหา  sponsor เพื่อนำมาสนับสนุนกิจการในโครงการ ถ้าเราทำได้ในระดับม.อ.

ประเด็นสุดท้ายที่คุยกันคือเรื่องของสมรถนะของผู้ที่ทำงานด้านกิจการนักศึกษาควรมีคือ

 1. Critical Thinking
 2. Communication (2 ways)
 3. Leadership skills
 4. technology literacy
 5. Flexibility / adaptability
 6. Creativity
 7. Collaboration
 8. Open-minded
 9. Empathy
 10. change agent
 11. multitasking

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s