ประสบการณ์บริหารกิจการนักศึกษา

เป็น panel มีรศ.นพ.อำนาจ จากมช. รศ.ดร.ธนิต จากจุฬา และผศ.วงศ์วีระ ม.ราชภัฎอุดรธานี

image

ประเด็นแรก คุยเรื่องกีฬาของนศ.
1. กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ – จำนวนไม่มาก แต่มุ่งการสร้างชื่อเสียงให้มหาลัย ผู้บริหารต้องลงมาเล่นร่วมกับคณะอย่างจริงจัง ดูแลเรื่องวิชาการ เข้าใจและเข้าถึงนักกีฬา เราต้องสร้างให้นักกีฬาเหล่านี้เป็น role model ให้นศ.ทั่วไป ต้องมีระบบการดูแลอย่างชัดเจน อย่างม.กรุงเทพ ทำ sport academy เพื่อเป็นแหล่งให้นศ.ฝึกการทำงานเชิงผู้ประกอบการ จุฬาฯ ลงทุนด้านนี้มาก รองฯธนิตไปร่วมอยู่กับนักกีฬา 10 วัน ให้กำลังใจนักกีฬา

2. กีฬาเพื่อออกกำลังกาย – นักศึกษาโดยทั่วไป ที่ต้องสร้าง facilities ให้พร้อม ขณะนี้บูมเรื่องการปั่นจักรยาน มช.ซื้อจักรยาน 2,000 คันไว้ที่หอพัก มี bike lane ภายในมหาลัย จุฬาฯเอาเรื่องกีฬามาเป็นสุขภาวะ
ชื่นชมนักกีฬาในที่ประชุมใหญ่ ๆ
ผมเองยังทำเรื่องนี้น้อยมาก คิดว่าผมต้องจับเรื่องนี้ให้มากขึ้น กีฬาของนักศึกษากับบุคลากรต้องสอดประสานกัน เป็นงานที่ท้าทายผมมากด้วย

3. กีฬาสำหรับบุคลากร

เรื่องที่สองคือเรื่องทุน
ต้องนำเรื่องนี้เป็นวาระทีมบริหารกองกิจฯ มีหลายเรื่องที่ต้องคุย เช่น
กิจกรรมพบปะระหว่างผู้รับทุนกับผู้ให้ทุน
กองทุนซากาต หรือการระดมทุนกับเอกชน
การสร้งกลไกที่สร้างจิตสำนึกนศ.ที่รับทุนคืนทุน กรณีทุนกยศ.กรอ.
การรวมตัวของนศ.ทุน อาจเป็นชมรม การสร้างจิตอาสา การช่วยงานมหาลัย เป็นต้น

ทั้งสองเรื่องนี้นำไปสู่ภาคปฏิบัติ ได้ประเด็นการขับเคลื่อนเรื่องกีฬา และทุนอย่างจริงจัง

ส่วนเรื่องการทำงานของกิจการนักศึกษา ต้องผลักให้เป็นเครือข่ายเหมือนที่เราทำอยู่ในขณะนี้ จุฬาฯก็เล่นเรื่องเครือข่ายแบบนี้เหมือนกัน โดยใช้สื่อไลน์ เฟสบุ๊ค การประชุมหารือ ที่มช.รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รวมตัวกับรองคณบดีด้านกิจการนศ. ประชุมทุกเดือน ทำให้งานด้านนี้เดินหน้าไปได้ดี

ได้เรียนรู้ประเด็นใหม่ ๆ จากที่ประชุมนบน.นี้มากเลย และตรงจุดกับงานที่เราทำงาน มีงานอีกหลายส่วนที่เรายังไม่แตะ และบางส่วนเราก็ได้เริ่มมาแล้ว ท้าทายดีจริง ๆ

image

image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s