เพราะบริบทโลกเปลี่ยน ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาก็ต้องปรับ

ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมนักบริหารระดับสูงด้านกิจการ จัดโดยสกอ. เริ่ม 14 ธ.ค. 58 จบ 26 ธ.ค. 58 ที่ Avani Atrium Bangkok Hotel

image

โลกเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก digital connected ความรู้มาจากหลายทิศทาง ไม่จำเป็นจากอาจารย์หรือห้องเรียนอย่างเดียว โลกกำลังเป็น liquidity มากขึ้น ไม่เป็นทรงแข็งเหมือนแต่ก่อน เป็นโลกที่คาดเดามากขึ้น ลักษณะงานก็เปลี่ยนจากเดิม  Dr. Christ จาก Queensland U. ซึ่งเป็นวิทยากรบอกว่าอีก  10 หลายอาชีพจะหายไป และจะมีอาชีพใหม่ ๆ เข้ามาที่เราไม่เคยคิกมาก่อนว่าจะเป็นอาชีพ micro jobs เน้นเป็น contract-based jobs (ดูคล้าย ๆ อาจารย์มหาลัยเลย) เพราะงานหลาย ๆ อย่างเขามี automation มาแทนคน ดังนั้นคนต้องคิดงานใหม่ ๆ ขึ้นมาด้วย

image

image

ทักษะสำคัญกว่าความรู้ไปแล้ว เพราะเมื่อความรู้มาจากหลายทอศทาง เราในฐานะผู้บริโภคข้อมูล เราต้องมีทักษะของนำข้อมูลไปวิเคราะห์หรือ information literacy

image

เด็กต้องมีชุดความรู้ใหม่ เป็น data scientists แทนที่จะข้อมูล แต่ต้องเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็น information มากขึ้น

ชุดความรู้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความรู้จากห้องเรียนอาจใช้ไม่ได้ในโลกอนาคต

โลกที่มีการพยากรณ์เรื่องราวในอนาคต โดยเอาข้อมูลจากปัจจุบันมาวิเคราะห์

image

เราจะทำหน้าอย่างให้เด็กตั้งอยู่ incomplete solution ฝึกการทำงานท่ามกลางความไม่แน่นอน และข้อจำกัด อย่าตั้งอยู่บน absolute truth ซึ่งในโลกอนาคตมันไม่มี data scientist เป็น Bachelor of Arts มากกว่าเป็น Bachelor of Science ให้ความสำคัญกับสมองซีกขวา หรือการใช้ creativity มากกว่านำข้อมูลดิบมาใช้

image

ทักษะด้าน soft skills มีความสำคัญมากกว่า hard skills

Everyone has to love data in the 21st century.

Competence > contents เรียนจบแต่ทำทำอะไรไม่เป็น

การเรียนการสอนกับกิจการนักศึกษาต้องไปด้วยกัน โดยเฉพาะรายวิชา general education เพื่อให้งานด้านกิจการนักศึกษาสามารถผสมผสานกับรายวิชาเรียน นี่คือความท้าทายใหม่ของกิจการนักศึกษา ผมคิดว่าต้องช่วยกันคิดเรื่องนี้ต่อ เพื่อให้เห็นการบูรณาการการเรียนการสอนกับกิจการนักศึกษา เพื่อ shape ให้นีกศึกษาอยู่ในศตรวรรษที่ 21 ได้

เมื่อมาถึงตรงนี้ทำให้ผมต้องอะไรอีกเยอะทั้งด้านการเรียนการสอน และผู้บริหารด้านกิจการนักศึกษา

ทำให้ผมอยู่ในโลกอนาคตมากขึ้น

image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s