เยี่ยมกองกิจการนักศึกษา Universiti Utara Malaysia

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

มีโอกาสนำทีมบริหารและหัวหน้างานจากกองกิจการนักศึกษา มาเยี่ยมและเจรจาความร่วมมือกับ Hal Ehwal Pelajar ของ Universiti Utara Malaysia วันที่ 6 ธันวาคม 58 ได้ไอเดียร์กลับไปพัฒนางานและโครงการความร่วมมืออย่างน้อย 4

image

image

image

ครงการ

1. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหอพัก ร่วมกับหอพัก Petronas  ของ UUM  กำหนดจัดวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 59

2. กิจกรรมค่าย Sintani Leadership Camp เน้นแกนนำกิจกรรมนักศึกษาจากทั้งสองสถาบัน จัดที่ UUM 3 วัน และที่ม.อ. ปัตตานีอีก 3 วัน ระหว่างวันที่ 18 -31 กรกฎาคม 59

3. กิจกรรมค่ายอาสา 5 วิทยาเขต Community Service ณ หมู่บ้านรูสะมิแล ซึ่งมีนักศึกษาจาก 5 วิทยาเขตออกพื้นที่บริการชุมชน โดยจะมีนักศึกษา UUM มาร่วมด้วยระหว่างวันที่ 26 พ.ค. – 4 มิ.ย.  58

5. กิจกรรม  Thai Camp โดยนศ.จาก ม.อ.ปัตตานีไปช่วยจัดกิจกรรมทางภาษาไทยให้แก่นศ. UUM ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาไทย

6. กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันหรือ Attachment Program ด้วยการจัดส่งเจ้าหน้าจากกองกิจการนศ. ไปเรียนรู้งานด้านต่างร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ UUM ที่ปฏิบัติงานด้านนั้นเป็นเวลาสั้น ๆ  เพื่อเรียนรู้การทำงานแบบละเอียด ขั้นแรกจะมีผช.กิจการนศ. กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะแนวไปศึกษาเรียนรู้เรื่องการให้คำปรึกษา และอาจต่อด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยพยาบาล และกิจกรรมนศ. เป็นต้น

ทั้งนี้ต้องประสานงานในรายละเอียดต่อไป ทั้งสองฝ่ายได้กำหนดผู้ประสานหลักในแต่ละเรื่องแล้ว

เป็นการเดินทางไปเจรจาที่ประสบความสำเร็จบนโต๊ะเจรจาอีกครั้งหนึ่ง ส่วนจะเป็นจริงได้ขนาดไหน ขึ้นอยู่การเอาจริงเอาจังของทึกฝ่ายแล้วหล่ะ รวมถึงตัวเองด้วย….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s