ระบบประกันคุณภาพของม.อ.

จากที่ประชุมสภาฯ ได้เห็นชอบระบบประกันคุณภาพที่ม.อ.ต้องการนำมาใช้ ตามเอกสารที่แนบ

5.9_ระบบประกัน

กองกิจฯ​ซึ่งเป็นหน่วยงานฝ่ายสนับสนุน ต้องใช้ระบบ Lean ในปีที่จะถึงนี้ และจะปรับไปเป็น TQA ในปี 59

 

ถ้าดูในตารางแล้ว จะเห็นว่ามีการประเมินเรื่องการพัฒนานักศึกษาให้ตรงกับศตวรรษที่ 21 ด้วย ความพึงพอใจต่อระบบกายภาพของมหาวิทยาลัย การให้ความชี้แนะให้แก่นักศึกษาด้วย ดังนั้นเวลาเราทำงานคงต้องเน้นให้ตรงประเด็นให้มาก จะได้ตอบโจทย​ของการประเมินคุณภาพ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s