ตัวชี้วัดความสำเร็จของม.อ.

5.3.1_powerpoint_ตัวชี้วัดฯ_แผนยุทธศาสตร์ฯ

จากที่ประชุมสภาม.อ.วันที่ 21 พ.ย. 58 ซึ่งประชุมที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา ปัตตานี มีการพุดคุยเรื่องตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ของท่านอธิการบดี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล หลังจากที่ได้รับอนุมัติแผนยุทธศาสตร์เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

 

ข้อเสนอจากศ.ดร.วิจารณ์ว่าการตั้งเกณฑ์ประเมินความสำเร็จของม.อ. นั้น ไม่อยากให้ตั้งการประเมินในแบบ summative หรือเชิงตัวเลขท่ีต้องบอกว่าผ่านหรือไม่ผ่าน แต่มีอีกมุมหนึ่งที่การประเมินที่ม.อ.เราต้องเรียนรู้ร่วมกันหรือเรียกว่า formative assessment โดยการนำการประเมินที่เป็น qualitative เชิงคุณภาพมากกว่า เพราะแบบนี้ต้องการเห็นการเรียนรู้ร่วมกัน การประเมินที่ออกมาเป็นตัวเลขอย่างเดียวหรือแบบ quantitative หลายครั้งไม่ได้เกิดการเรียนรู้อะไรมากนัก ส่วนตัวแล้วชอบมากับวิธีคิดในแบบนี้ เพราะการวัดโดยนำเอาตัวเลขอย่างเดียว มันดูแข็งไป ขาดกระบวนการด้านจิตวิญญาน ความรู้สึกของบุคลากรในองค์กร

 

ศ.ดร.ชัยวัฒน์ ต้องการเห็นการพัฒนาทักษะทางภาษาของนักศึกษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเท่านั้น น่าจะมีการผนวกเรื่องของการวัดความสำเร็จด้านภาษาอื่นๆ โดยเฉพาะที่ปัตตานี ควรมีการเน้นเรื่องภาษามลายู จีน หรืออาหรับ เพราะสร้างความโดดเด่นให้กับม.อ.ได้ ถ้าเราสามารถทำได้ การเข้าสู่ความเป็นอาเซียนที่ปัตตานีเราค่อนข้างได้เปรียบ ประเด็นที่สองที่ท่านศ.ดร.ชัยวัฒน์ตั้งข้อสังเกตุเรื่องการประเมินความสุขว่าสามารถประเมินได้จริงแค่ไหนอย่างไร โดยเฉพาะความสุขด้านจิตใจ ความสุขด้านสมอง

 

ตัวชี้วัดที่นำเสนอนี้เราสามารถเห็นได้เรื่องของความตั้งใจของม.อ.เราว่าภายในปี 61 เราต้องการเห็นอะไรบ้าง

 

บดินทร์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s