วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร

วันนี้ 16 พ.ย 58 ได้รับโอกาสเข้าร่วมงานวิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร หรือ Thai Music and Performing Arts Festival โดยจุฬาลงกรณ์เป็นเจ้าภาพ มีสถาบันอุดมศึกษาส่งอาจารย์และนักศึกษามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก งานนี้มีสมเด็จพระเทพฯมาเป็นประธานในพิธี และชมการแสดง อีกทั้งมาร่วมร้องเพลงให้ฟังด้วย เป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมรับฟังสมเด็จพระเทพฯร้องเพลงสด ๆ ในหอประชุมจุฬาฯ

นอกจากนี้ม.อ.ปัตตานีเราได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต จุฬา (รศ.ดร.ธนิต) มาร่วมชมการแสดงอลังการลังกาสุกะฯ ด้วย แถมยังชมว่าว่าอลังการชมชื่อเลยจริง ๆ

ปีหน้าเจอกันที่ม.พะเยาว์

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
image

image

image

image

image

image
image

image

image

image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s