เพิ่มเติมจากข้อสังเกตจากที่ประชุมสภาวิทยาเขตปัตตานี

ก่อนการประชุมจะจบลงมีท่านผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งสนใจประเด็นเรื่องการรับน้องใหม่มาก ได้ซักถามถึงนโยบายและวอถีการขับเคลื่อน ซึ่งผมได้เรียนชี้แแจงสั้น ๆ เนื่องจากเกินเวลาการประชุมเยอะแล้ว จากนั้นท่านผู้ทรงฯ ได้มอบหมายงาน เพื่อนำมารายงานในที่ประชุมครวต่อไป นั่นคือ

นอกจากสรุปการสรุปประเมินการรับน้องแล้ว ท่านอยากให้หาข้อมูลนักศึกษาปี 1 ที่ออกไปในเทอม 1 ว่าเกิดจากสาหตุอะไรบ้าง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s