ความคิดเห็นดี ๆ จากที่ประชุมสภามอ.ปัตตานี

วันนี้ (8 สิงหาคม 2558) เป็นครั้งแรกที่เข้าร่วมประชุมสภามอ.ปัตตานี และได้รับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุมในวันนี้ด้วย
image

image

1. การวางแผนองค์กรต่าง ๆ นอกจากต้องให้ความสำคัญว่าเป้าหลักที่เราต้องการทำ หรือวัตถุประสงค์หลักที่ตั้งองค์กรแล้ว การนำแผนไปสู่ภาคปฏิบัติให้ได้ผลตามแผนเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้ไปกว่ากัน เรื่องที่การขับเคลื่อนแผนไปสู่ภาคปฏิบัติที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและทำอย่างมีความสุขด้วย การทำงานที่ไม่แยกส่วนหรือ fragmentation แต่สิ่งที่เราต้องนำไปปฏิบัตในลักษณะที่ synergy หรือร่วมกันทำงาน นำความเชี่ยวชาญแต่ละฝ่ายเข้าด้วยกัน และเกิดพลังในการผลักดันองค์กรที่เดินตามแผนที่องค์กรได้กำหนดไว้

2. วันนี้นั่งฟังผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งพูดในที่ประชุมว่า “มอ.ปัตตานีความเข้มแข็งด้านภาษาเกาหลีและมลายูของประเทศไทย และยังเป็นที่พึ่งของประเทศด้วยซ้ำไป” ฟังแล้วรู้สึกขนลุกจริง ๆ มีคนเห็นความเข้มแข็งของเราที่บางครั้งคนที่อยู่ภายในมอ.ปัตตานีเองก็ยังเกิดความรู้สึกเฉย ๆ ผมคิดว่าเราต้องช่วยกันผลักดันให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้มแข็งจริง ๆ

3. ประเด็นของ global citizenship เป็นเรื่องใหญ่ในหลายฝ่ายให้ความสนใจ ซึ่งจริง ๆ แล้วเรื่องนี้สอดคล้องกับคำปณิธานมอ. “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” มอ.ปัตตานีต้องผลักดันเรื่องนำคำปณิธานมาประยุกต์ใช้จริง จะทำอย่างไรให้เกิดมรรคผลไปสู่การปฏิบัติในระดับนักศึกษา บุคลากร อาจารย์ และสังคมได้อะไรจากผลพวงของคำปณิธานนี้ด้วย

4. ท่านผู้ทรงคุณวุฒิต้องการให้มอ.ปัตตานีเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อพัฒนาชายแดนภาคใต้ได้อย่างแท้จริง ท่านเห็นศักยภาพที่มอ.ปัตตานีมีความเข้มแข็งอยู่แล้ว แต่จะทำอย่างไรที่จะนำความเข้มแข็งนี้ไปสู่ชุมชนและสังคมต่อไป

image

image

image

image

บดินทร์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s