สรุปจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมอ.

image

image

วันนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยมอ.ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีหลายประเด็นที่น่าสนใจมาก จึงอยากนำมาบันทึกตรงนี้ ถือว่าเป็นองค์ความรู้ดี ๆ และต้องการนำมาแลกเปลี่ยนที่นี่ด้วย

๑. การศึกษาไทยกำลังตอบโจทย์อะไรกันแน่ กรณีมอ.ต้องเป็นเสาหลักให้กับภาคใต้ แต่คำว่าเสาหลักนั้น เราจะทำอะไรเพื่อให้เป็นเสาหลักเป็นที่พึ่งให้กับสังคมได้จริง ประเด็นนี้น่าคิดมาก ถ้าภาคใต้มีประเด็นอะไรเข้ามา มอ.ต้องรีบหาคำตอบให้กับประเทศชาติได้ เช่นขณะนี้การสร้างโรงผลิตไฟฟ้าที่กระบี่ พังงา ปัญหายางพรา แม้กระทั่งเรื่องความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

 

๒. การพัฒนาการศึกษาไทยทำไมเราไม่สามาถพัฒนาเพื่อให้เรายืนอยู่บนขาตัวเองให้มากที่สุด โดยหวังพึ่งตะวันตกน้อยลงในสาขาต่าง ๆ วิทยาการสูง ๆ การศึกษาไทยยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้เลย

 

๓. การดึงนักศึกษาต่างประเทศเข้ามาเรียนเพื่อสร้างความเป็นนานาชาติให้กับสถาบัน ซึ่งเป็นเรื่องทีดีมาก แต่คงต้องให้ความระมัดระวังเรื่องการสร้างบุคลากรของไทยเราเอง เพราะคนไทยเมื่อได้รับการศึกษาเสร็จแล้ว เขาเหล่านั้นจะเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตด้วย

 

๔. การจัดการหลักสูตรปกติแล้วเราเริ่มจากภายในหรือความพร้อมของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก แต่น่าจะเพิ่มอีกก็คือน่าจะมีการได้รับความร่วมมือกับองค์กรภายนอกด้วย เช่นหน่วยงานที่รับบัณฑิตเข้าไปทำงาน หน่วยงานภาคเอกชน หรือแม้กระทั่งหน่วยงานจากภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

 

๕. การทำหน้าที่ของนายกสภามอ.ผมประทับใจมากในการทำหน้าที่ในที่ประชุม เป็นคนที่ทำการบ้านก่อนการประชุมดีมาก สรุปประเด็นของการนำเสนอจากที่ประชุมได้ดีจริง ๆ ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ได้หมดเลย การประชุมไม่ยืดเยื้อมาก จำหลักเกณฑ์แต่ละเรื่องได้ดี เวลาตัดสินใจตั้งบนพื้นฐานของหลักการทั้งหลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ เราสามารถนำมาเป็นตัวอย่างของผู้นำการประชุมในเวทีต่าง ๆ  ดูแล้วมีเสน่ห์มาก เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ของการทำหน้าที่ประธานที่ประชุม เพราะหลาย ๆ คนที่ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมเราไม่ได้ศึกษาหรือเรียนรู้โดยตรง ต้องอาศัยการสังเกตไปเรื่อย ๆ และนำมาปฏิบัติ เช่นเรื่องการโหวตไม่ได้หมายความว่าจะดีที่สุดเสมอไป แต่ต้องขึ้นอยู่กับเหตุและผลมากกว่า บางครั้งการตัดสินใจที่ที่สุดคือไม่ต้องตัดสินอะไรเลย

 

 

 

ส่วนตัวเห็นว่าการประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นที่ประชุมที่ดีมาก ได้เรียนรู้รับฟังวิธีคิดตลอดจนฟังเรื่องแนวโน้มในการพัฒนาประเทศด้วย ได้รับความรู้ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องที่เราต้องทำงานหรือรับผิดชอบเพียงอย่างเดียว แต่ได้ฟังวิสัยทัศน์ของบรรดานักคิด นักปราชญ์ของประเทศ ผมว่าคุ้มค่ามาก ๆ เลย ครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งที่ ๒ และผมตื่นเต้นและอยากเรียนรู้ในกระบวนการนี้มาก แม้ว่าบางครั้งผมต้องเดินทางไปร่วมประชุมเดือนละครั้ง ครั้งที่แล้วที่ภูเก็ต ครั้งนี้ที่กรุงเทพฯ คราวหน้ายังไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนอีก แต่ทุกครั้งผมได้เรียนรู้อะไรเยอะมาก เหมือนได้เข้าห้องเรียนห้องหนึ่ง โดยเฉพาะรายวิชาการอุดมศึกษา โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียน

๒๕ ก.ค. ๕๘

อาคารจามจุรี ๔

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s