APSSA / Thai SSA

APSSA= Asia Pacific Student Services Association

เพิ่งได้ยินครั้งแรกจากที่ประชุมนี้ว่ามีองค์การนี้ด้วยระดับเอเชียแปซิฟิก และมีแนวคิดที่จะทำในประเทศไทยด้วย แสดงว่าเรื่องการดูแลนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นเป็น issue ที่คุยกันในเวทีทุกระดับ เริ่มครั้งแรกที่ Hong Kong โดยไทยเราเป็นสมาชิกด้วย

มีวัตถุประสงค์

image

และในปี 2016 ซึ่งเป็นครั้งที่ 15 กำหนดให้ประเทศไทยโดยม.เชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ 5-7 กรกฎาคม ปี 59 อยากได้หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งชิ้นงานวิชาการ ผมว่าเป็นเวทีที่น่าสนใจนะ ต้องเตรียมเก็บข้อมูลและลงมือเขียน รองฯ อำนาจ (มช.)รับปากว่าถ้า papar มาจากเมืองไทยน่าจะรับหมด

จับประเด็นที่นศ.ทำโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

image

รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากสกอ.ด้วย

การ empower นศ. เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องการเห็นนศ.เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น มีระบบการคิดที่เป็นระบบมากขึ้น มีนักศึกษาจากประเทศสมาชิกร่วมประชุม นำเสนอ เน้นการทำงานเชิงวิชาการมากกว่า

image

แต่ละการประชุมกำหนดหัวข้อที่แตกต่างกัน ส่งเสริมให้นศ.กล้าแสดงออกมากขึ้น มาจุดนี้เราคงเห็นแล้วนะครับว่าทักษะ soft skills เป็นเรื่องที่สำคัญ ทั้งเรื่องทักษะการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษ ความเข้าใจข้ามวัฒนธรรม ซึ่งทั้งหมดเราเรียกว่าทักษะศตวรรษที่ 21

ขณะนี้ประเทศไทยกำลังพัฒนา  Thai SAA = Thai Student Affairs Association โดยจะให้สกอ.ช่วยดูแลให้ แต่เครือข่ายมหาวิทยาลัยต้องลงมาเล่นด้วย และน่าจะเป็นสมาชิกด้วย

image

image

image

image

image

image

มีการเตรียมการอย่างเป็นทางการแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับ APSSA จะได้มีหน่วยงานที่ชัดเจนจากประเทศไทย

image

มีแนวคิดที่จะทำหลายอย่าง ส่วนตัวคิดว่าน่าสน แต่เราจะทำำอย่างไรที่ขับเคลื่อนงานนี้ให้เป็นรูปธรรมได้จริง ต้องมีเจ้าภาพที่ต้องทำอย่างจริงจัง อาจประสานงานกับมหาวิทยาลัยในช่วงแรก ๆ ลำบากมาก โดยเฉพาะในช่วงแรก ซึ่งเป็นช่วงออกตัว. รองฯอำนาจสัญญาจะทำให้เกิดขึ้นภายในปีนี้ โดยมีสกอ.เป็นพี่เลี้ยงใหญ่ ตอนนี้มีสำนักงานที่สกอ.ด้วย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s