วิถีคิดของคนซีพี

ช่วงหลังเบรกของภาคบ่าย วิทยการบรรยายจากซีพี คือ ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล ดำรงตำแหน่งประธานผู้บริหารทรีพยากรบุคคลเครือเจิญโภคภัณฑ์ เป็นวิทยากรที่มาจากหน่วยงานเอกชนคนแรกของประชุมเสวนาสร้างบัณฑิตไทยสู่ประชาคมโลก

วิทยากรเป็นคนที่ active และ alert และรอบรู้ ตลอดเวลา รู้สึกได้จากการแสดงออก คำพูดคำจา เท่าที่ฟังท่านบรรยายเกือบ 2 ชั่วโมงมีประเด็นที่น่าสนใจ โดยเฉพาะวิถีคิดและวิถีทำของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างซีพี

ค่านิยมเครือ CP 6 ข้อที่เครือบริษัทนี้ยึดมาตลอดคือ
1. 3 Benefits: country, people, and company เน้นผลประโยชน์ชาติ ผู้คน และบริษัท ดังนั้นซีพีมีโครงการ CSR อยู่มากมาย

2. Speed and quality การทำงานต้องทำให้เร็วและมีคุณภาพด้วย ซึ่งไม่ง่ายที่จะผนวกสองเรื่องนี้เข้าด้วยกัน แต่วิทยากรได้ยกตัวอย่างการผลิตสินค้าหลาย ๆ ตัวที่สามารถลดขั้นตอนได้จริง และเสร็จเร็วด้วย

3. Simplification ทำเรื่องยากให้เป็นง่าย ๆ ไม่ต้องคิดอะไรให้ซับซ้อนมาก

4. Accept change พนักงานทุกคนต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ต้องปรับตัวเองเสมอ คน ๆ เดียวสามารถทำงานได้หลายอย่าง เป็นบุคลิกแบบ rounded characters

5. Innovativeness เป็นองค์กรที่เน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม คิดว่าจะสร้างสิ่งใหม่อย่างไรได้บ้าง

6.  Integrity and honesty การสร้งจิดวิญญานความซื่อสัตย์ต่องานและองค์กร สังเกตว่าพนักงานซีพีมีอัตราการออกจากงานน้อยมาก เมื่อเทียบกับบริษัทใหญ่ขนาดนี้

image

image

image

และที่สำคัญ ผมคิดว่าเราต้องสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตมอ.เราคือ

image

ถ้านักศึกษาเรามีคุณลักษณะทั้ง 8 ข้อ ยังงัยก็ไม่ตกงานแน่นอน

image

อีกอย่างหนึ่งเกณฑ์ซีพีในการรับคนเข้าทำงานคือ

image

image

ได้ยินวิถีคิดของซีพีแล้ว จึงไม่แปลกเลยว่าทำไมบริษัทนี้โตวันโตคืน ไม่ใช่เป็นองค์กรของประเทศไทย หรืออาเซียน แต่เป็นองค์กรระดับโลกไปแล้ว

อยากให้นักศึกษามอ.อ่านข้อความนี้มาก ๆ เลบ แล้วเปลี่ยนวิถีคิด ตลอดจนฝึกทำตัวเองให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก ที่หมุนเร็วมาก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s