นักศึกษากับการเปิดโลกทัศน์สู่นานาชาติ

โลกาภิวัฒน์: ความท้าทายแห่งศตวรรษ

image

โลกเชื่อมต่อกันหมดเลยไม่ว่าจะแยู่ส่วนไหนของมุมโลก เกิดเหตุการณ์อะไรสักที่หนึ่งบนโลก จะกระทบถึงกันหมด เช่นเรื่องการเงินของกรีกกระทบไปถึงยุโรป และภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก

ความเป็นประชาคมอาเซียนเป็นอีกหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคนี้ ซึ่งนักศึกษาต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะเป็นเรื่องการปรับตัว มีเรื่องท้าทายมากมาย การปรับใช้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็วมาก

การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ดูเหมือนมีตลาดกว้างขึ้น แต่อย่าลืมว่าแรงงานจากต่างประเทศก็จะไหลเข้ามาในประเทศด้วย เราจะทำอย่างไรให้เกิดความพร้อมมากที่สุด

image

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
คุณอาภรณ์ แก่นวงศ์ รองเลขาสกอ. ย้ำบางข้อในเรื่องทักษะที่จำเป็นมาก ๆ นั่นคือ
+การเรียนรู้การแก้ปัญหา
+สังคมและนวัตกรรม
+ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ

ความท้าทายใหม่ขอนศ.ไทย
ทักษะภาษาอังกฤษต้องใช้ได้ เพราะมีการระบุในกฎบัตรอาเซียนแล้วว่าอังกฤษเป็นภาษาทำงาน

วิทยากรใช้คำว่าเด็กไทยต้องเรียนรู้ภาษาบาฮาซา ซึ่งไม่รู้ว่าภาษาอะไร เพราะคำว่าบาฮาซาแปลว่าภาษา ดังนั้นควรระบุให้ชัดเลยว่าบาฮาซามลายู หรือบาฮาซามาเลเซีย บาฮาซาอินโดนีเซีย เป็นต้น ผมสังเกตว่าคนไทยอีกหลายคนยังใช้คำว่าบาฮาซาอย่างเดียว

บทบาทของมหาวิทยาลัยต้องขับเคลื่อนการส่งเสริมความเป็นสากลหรือพัฒนาสมรรถนะสากลให้กับนักศึกษาให้มากขึ้น ซึ่งจริง ๆ มีหลายเรื่องที่ต้องจับ ทั้งเรื่องภาษา วัฒนธรรม วิถีคิดแบบสากล เป็นต้น

โครงการ ASEM work placement program รัฐบาลไทยได้ไปลงนามความร่วมมือกับมหาวิทลัยในยุโรป เปิดโอกาสให้นศ.ไปฝึกงานที่ยุโรป และนศ.ยุโรปมาฝึกที่เมืองไทย สกอ.จะประกาศทุนนี้ในเร็ววันนี้ ต้องติดตามดู

image

ฟังดูแล้ว สกอ.กำลังเล่นเรื่อง srudent mobility อยู่หลายเรื่อง ผมคิดว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะส่งเสริมให้นศ.มอ.เราเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนต่างประเทศมากขึ้น  ต้องหา contact person จากสกอ.เพื่อให้ช่องทางการสื่อสารจะไม่หลุด และที่สำคัญสกอ.จะมีทุนให้ด้วย แต่มีคู่แข่งค่อนข้างเยอะ เพราะเวลาประกาศทุนสกอ.ส่งไปยังมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ดังนั้นคู่แข่งจะมีเยอะขึ้น ถ้าได้ทุนสกอ.เป็นความภาคภูมิใจมาก

เข้าไปดูข่อมูลได้ที่ http://www.inter.mua.go.th มีเอกสารแนะนำสำหรับนศ.ต่างชาติรวมถึงโครงการต่าง ๆ ที่ทั้งนศ.และผู้ที่ทำงานด้านนศ.ในแตละองค์กร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s