แนวปฏิบัติที่ดีในการสร้างบัณฑิตไทยสู่ประชาคมโลก

เป็นการเสวนาภาคบ่ายของการประชุมวันที่ 13 ก.ค.

image

1. สิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโลกเราสามารถติดต่อทั่วถึงกันหมด interconnected และเร็วมาก
2. นศ.เราต้องมีทักษะของการรู้เท่าทันโลกมีเดีย ต้องรู้จักเลือกบริโภค และพร้อมนำมาคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์

3. การรักษาความเป็นอัตลักษณ์ของไทย ต้องสร้างความสมดุลเรื่องของความเป็นโลกและความเป็นเรา รากเหง้าของตัวเองต้องไม่ลืม

image

4. ทักษะชีวิต รวมถึงความมีวินัยของนศ. เป็นรากฐานที่จำเป็นมาก เพื่อให้อยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วมาก มิเช่นนั้นเด็กเราเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่จะเอาตัวรอดไม่ได้ กรณีญี่ปุ่นเน้นปลูกฝังเด็กตั้งแต่ระดับอนุบาล และพัฒนามาเรื่อย ๆ และที่สำคัญระบบของสังคมก็เป็นสังคมที่สามารถเป็นตัวอย่างได้ดี เด็ก ๆ ซึมซับในเรื่องวินัยในตัวเอง ซึ่งต่างจากสังคมไทย ที่เน้นเรื่องวินัยเฉพาะบริเวณโรงเรียน แต่สังคมรอบ ๆ ตัวเด็กไม่ได้เป็นอย่างที่เด็กเรียนจากห้องเรียน

image

image

5. การเปลี่ยนแนวคิดหรือ mindset คงต้องเริ่มทำในช่วงแรกสุดว่าโลกเรามีการเปลี่ยนแปลง และมีบริบทที่แตกต่างกัน ไม่เหมือนกับโลกในอดีต

6. ศักยภาพของนศ.ทุกคนมีอยู่ในตัวเด็ก แต่บทบาทของมหาวิทยาลัยจะทำอย่างไรที่จะดึงศักยภาพนศ.แต่ละคนอย่างไรมากกว่า แต่ระบบการศึกษาไทยยังไม่ตอบโจทย์นี้สักเท่าไหร่เลย ถือว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายมหาวิทยาลัยไทย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s