ประชุมสัมมนาด้านการพัฒนานักศึกษาระดับชาติครั้งที่ 5 สร้างบัณฑิตไทยสู่ประชาคมโลก

เป็นการประชุมที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 58 ณ โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และตัวแทนนักศึกษาเกือบ 300 คน

image

มอ.ปัตตานี มีผม ผช.เอ็กซ์ ผอ.กองบรรจง หัวหน้างานกิจการ คุณณัฐนันทร์ และนายกองค์การต่วยคอยรี ได้ทราบภาพรวมของการการพัฒนาอุดมศึกษาไทย และแนวทางที่สกอ.อยากให้ขับเคลื่อนในการพัฒนานักศึกษาไทยในภาพรวม

image

image

image

ช่วงพิธีเปิดบรรยายโดย ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ผมนำสไลด์บางส่วนมาที่นี่ด้วย

image

image

image

image

image

image

image

ได้เห็นภาพว่าสังคมไทยมีปัญหาเรื่องทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นบทบาทของมหาวิทยาลัยโดยตรง สังคมไทยเราป่วยมาก ให้ความสำคัญกับอำนาจ ความร่ำรวย แทนที่จะให้ความสำคัญเรื่องคุณธรรมหรือคุณธรรมนิยม

เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กองกิจฯ ต้องนำไปขบคิดและร่วมกันช่วยพัฒนานักศึกษา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s