โพลชี้ คนมอง ‘การศึกษาไทย’ รั้งท้ายในอาเซียน

562832-topic-ix-0

คิดว่าเมื่อได้อ่านข่าวนี้ก็รู้สึกเป็นกังวลระบบการศึกษาไทย โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาไทยในขณะนี้ อันเนื่องมาจากโพลที่บอกว่าการศึกษาไทยตกไปอยู่ลำดับที่ 8 ในอาเซียน ซึ่งหลายคนยังตั้งข้อกังขาว่าจริงหรือไม่ โพลนี้เชื่อได้หรือไม่ได้ แต่จากการสำรวจของสวนดุสิต คิดว่าคนไทยก็เชื่ออย่างนั้น ถึงจะเชื่อหรือไม่เชื่อ อย่างไรก็ตามระบบการศึกษาไทยเห็นทีต้องมีการสังคายนากันใหม่ ต้องปรับกระบวนทัศน์กันใหม่ คุณภาพการศึกษาของเด็กเมืองกับเด็กชนบทห่างกันมาก การศึกษายังต้องพึ่งการเรียนพิเศษนอกเวลาเรียน การเรียนในห้องที่เน้นการจำมากกว่าการให้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เราใช้เวลากับการเรียนมากอันดับต้น ๆ ของโลกด้วยซ้ำ ตั้งแต่ 7 โมงเช้า ถึงสี่โมงเย็น จากนั้นไปเรียนพิเศษอีกกว่าจะได้กลับบ้านก็ประมาณหลัง 2 ทุ่ม เสาร์อาทิตย์ก็ตารางเรียนพิเศษเต็มเหยียด คนที่มีเงินเท่านั้นที่จะสามารถส่งลูกหลานเรียนพิเศษได้ แล้วคนจนหล่ะ เรียนแบบตามมีตามเกิด โรงเรียนสอนยังงัย ก็จำเฉพาะที่เรียนในห้อง ดูเหมือนว่าการศึกษาดี ๆ มีไว้สำหรับคนมีเงิน คณะดี ๆในมหาวิทยาลัย อย่างคณะแพทยศาสตร์มีไว้สำหรับลูกคนรวยที่มีปัญญาในการส่งเรียนพิเศษ และเป็นโรงเรียนใหญ่ ๆ ในเมือง ลูกตาสีตาสาทั่วไปยากที่จะไปเรียนคณะดี ๆ ได้ คนที่เรียนจบคณะดี ๆ อย่างแพทยศาสตร์เมื่อจบออกมาแล้วต้องทำงานให้หนัก คิดค่าบริการค่ารักษาพยาบาลแพง ๆ จากผู้ป่วย เพราะเขาหมดเงินกับการเรียนพิเศษไปเยอะแล้ว ทำให้คนจนมีที่ยืนในสังคมน้อยลงทุกขณะ และนายทุนที่ร่ำรวยก็มีโอกาสสร้างความร่ำรวยให้กับตนเองต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด น่าสงสารจริง ๆ ครับ

ลองมาอ่านโพลนี้กันดู

บดินทร์

13 กุมภาพันธ์ 57

——————————

ไทยรัฐ 13 ก.พ. 2557

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง คุณภาพการศึกษาไทย พบยังอยู่ในสภาวะน่าเป็นห่วง ร้อยละ 86.44 เห็นว่าการศึกษาไทยยังรั้ งท้ายในอาเซียน…

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อ ‘คุณภาพการศึกษาไทย’ ในสายตาประชาชน ซึ่งในระยะที่ผ่านมา การศึกษาไทยอยู่ในสภาวะที่น่าเป็นห่วง จากการจัดอันดับการศึกษาในอาเซียน พบว่า การศึกษาของไทยอยู่ในกลุ่มสุดท้าย โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาถูกจัดอยู่ในอันดับ 8 ตามหลงกัมพูชาและฟิลิปปินส์ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อการศึกษาไทยในอาเซียน โดยสอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ       จำนวนทั้งสิ้น 1,018 คน ระหว่างวันท 10-12 ก.พ.57 สรุปผลได้ดังนี้

เปรียบเทียบ”คุณภาพการศึกษาไทย”ในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน ประชาชนคิดว่า “คุณภาพการศึกษาไทย” รั้งท้ายจริงหรือไม่ ร้อยละ 86.44 คิดว่าจริง เพราะว่าผลการจัดอันดับพบว่าการศึกษาไทยอยู่รั้งท้ายบ่อยครั้ง เด็กในปัจจุบันไม่ค่อยสนใจการเรียน สนใจเรื่องอื่นมากกว่าการเรียน กระทรวงศึกษาธิการมีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีและนโยบายบ่อย ทำให้ขาดความต่อเนื่อง ฯลฯ ส่วนร้อยละ 13.56 เห็นว่าไม่จริง เพราะว่าเด็กไทยมีความสามารถ ฉลาด เรียนรู้ เร็ว ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับนานาชาติมาแล้วหลายรางวัล ฯลฯ

ส่วนคำถามอีก้ขอหนึ่ง วิธีการแก้ไขหรือแนวทางใดที่จะทำให้ “คุณภาพการศึกษาไทย” พัฒนาและสามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆ ได้ โดยอันดับ 1 ร้อยละ 34.12 คิดว่าควรปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยเป็นสากล พัฒนาสถานศึกษาทั้ งรัฐและเอกชนให้มีคุณภาพและมาตรฐานเท่าเทียมกัน ร้อยละ 27.46 คิดว่ารัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการจะต้องมีนโยบายที่ต่อเนื่องชัดเจน สามารถนาไปปฏิบัติได้
ร้อยละ 15.88 คิดว่าบุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถตรงกับวิชาที่สอนและพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพมากขึ้น ร้อยละ 12.05 เห็นว่าควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาตนเอง เข้าร่วมกิจกรรม แข่งขันในระดับต่างๆ มีทุนสนับสนุนทางการศึกษา และสุดท้ายร้อยละ 10.49 เห็นว่า พ่อแม่ ผู้ปกครองควรให้การสนับสนุน ปลูกฝัง เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการศึกษาให้กับเด็ก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s