ผลกระทบทางวัฒนธรรมของคนไทยเมื่อเปิดประตูสู่อาเซียน

image

วันนี้เป็นโอกาสดีของชาวมอ.ปัตตานี และประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่องอาเซียนได้มาฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาเซียนอีกคนหนึ่งของประเทศไทย นั่นคือ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง ผลกระทบทางวัฒนธรรมของคนไทยเมื่อเปิดประตูสู่อาเซียน ซึ่งจัดโดยสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ในวันนี้ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ที่หอประชุมวิทยาลัยอิสลามศึกษา

ผมเข้าใจว่าโดยชื่อของดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล ทำให้หลายคนอยากเข้าฟัง รวมถึงตัวผมเองด้วย เท่าที่หันไปมองรอบ ๆ ห้อง สังเกตว่ามีผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน และบุคคลที่สนใจทั่วไปมาร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย

บทบาทของดร.สมเกียรติ อ่อนวิมลในโลกการสื่อสาร ความรู้รอบตัวทั้วไป ท่านยังเป็นนักภาษาศาสตร์ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ท่านมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับสูง เข้าใจว่าหลาย ๆ คน คงได้ติดตามผลงานของท่านจากสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ มาแล้ว ที่ผมให้ความสนใจอีกเรื่องหนึ่งคือ ท่านเป็นนักอ่านที่หาตัวจับยากเลยทีเดียว เคยดูรายการทีวี โลกเช้านี้ของช่อง 3 ท่านมาแนะนำหนังสือภาษาอังกฤษดี ๆ และวิเคราะห์ละเอียด

ก่อนเริ่มการบรรยายมีการแสดงจากนักศึกษา และนักเรียนอนุบาลสาธิตด้วย ทำให้เรียกน้ำย่อยได้ดี

image

image

การบรรยายจริงเริ่มขึ้นในเวลา 10 นาฬิกา เลยจากกำหนดการไปเล็กน้อย ซึ่งเป็นเรื่องปกติของสังคมไทยโดยทั่วไป

image

อาเซียนได้ก่อตั้งขึ้นมาครั้งแรกในวันที่ 8 สิงหาคม 2510 หรือเกือบ 47 ปีที่แล้ว และในปี 2558 ทั้งสิบประเทศได้บรรลุข้อตกลงในการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นความก้าวหน้าอีกระดับหนึ่งของกลุ่มประเทศทั้งสิบที่จะได้เปิดประตูบ้านให้กว้างขึ้น รับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะตามมา ทั้งที่เราคาดหวังหรือไม่ได้คาดหวังก็ตาม การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เราไม่เคยเห็นมาก่อนโดยเฉพาะในภูมิภาคนี้ เราอาจเคยได้ยินถึงความร่วมมือในยุโรป แต่นั่นเป็นบริบทของชาวตะวันตก ซึ่งมีวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากอาเชียบ้านเรา

ทุกการเปลี่ยนแปลงเราต่างก็เป็นกังวล ไม่แน่ใจว่าข้างหน้าจะเป็นเช่นไร แต่ผมคิดว่าจะเป็นการดีที่สุด ถ้าเราทุกคนต้องเตรียมความพร้อมให้มากที่สุด คนที่มีความพร้อมเท่านั้น จะเป็นคนที่มีโอกาสดีกว่าคนที่ไม่มีความพร้อม ในวันนี้เราก็มารับฟังประเด็นที่คาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง เราจะได้เตรียมตัวได้ถูก

ท่านดร.สมเกียรติจบการศึกษาตรีโทจากประเทศอินเดีย และปริญญาเอกจากประเทศสหรัฐอเมริกา ด้านเอเชียตะวีนออกเฉียงใต้ ซึ่งถือว่าท่านมีความรู้เชิงทฤษฎีและทางปฏิบัติในด้านการสื่อส่ารมวลชน และความรู้เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของโลกใบนี้ ตอนนี้อายุ 66 ปี

image

พูดถึงอาเซียน จริง ๆ แล้วคนไทยเป็นคนเริ่มคิดด้วยซ้ำ ตอนนี้สังคมไทยอยู่ในช่วงการค้นหาตนเอง รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในสังคม Thai soceity is so searching.

อาเซียนมีประชากรและพื้นที่ใกล้เคียงกัน แต่การพัฒนาคนหรือเทคโนโลยีมันห่างกันมาก เหมือนคนละเรื่อง

ตามข้อตกลงเดิมที่เราต้องการรวมเป็นประชาคมคือ  1 มกราคม 2020 และได้ขยับมาเป็น 1 มกราคม 2015 แต่มีการตกลงใหม่เป็น 31 ธันวาคม 2015 จริง ๆ แล้วเราไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากมาย แต่เนื่องจากประเทศไทยป่วยทางการเมือง ทำให้ประเทศไทยถูกทิ้งห่างจากประเทศอื่น โดยเฉพาะมาเลเซีย พัฒนาหนีห่างไปมาก

ถึงขณะนี้การดำเนินการด้านประชาคมทำไปแล้ว 78% ประกาศที่บรูไนจากที่ประชุมอาเซียนซัมมิท

AEC มีหัวใจหลักอยู่ที่ AFTA นั่นคือการสร้างเขตการค้าเสรีเมื่อ 2545 โดยประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มเช่นเดียวกันในสมัยนายกอานันท์ ปันยารชุน ซึ่งถูกบันทึกในหนังสือเขียนโดย Minister Mentor Lee Kwan Yu  สิงค์โปร์ฉลาดมากไม่ยอมเป็นหัวหอกในการทำ AFTA เกรงว่าประเทศอื่นจะมองว่าสิงค์โปร์จะได้เปรียบจากเรื่องนี้ แต่อาศัยไทยเป็นหัวหอกในการทำเรื่องนี้

เพลง the ASEAN Way ที่เป็นเพลงประจำอาเซียน แต่งโดยคนไทยคุณพยอม วบัยพัชรา เป็นชาวตรัง นี่คือมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียนอีกเรื่องหนึ่ง

หลักสูตรอาเซียนศึกษา โดยเฉพาะเรื่องศิลปวัฒนธรรม เป็นเรื่องที่สถาบันการศึกษาต้องให้ความสำคัญ เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมของกันและกัน

Connectivity plan ทั้งเรื่องกายภาพ วัฒนธรรม ความเชื่อ จะทำอย่างไรให้ทั้ง 10  ประเทศมีความเชื่อมโยงกัน เรื่องทางกายภาพ ด้านการขนส่ง อาจทำไม่ยากมาก แต่เรื่องวัฒนธรรมคงต้องใช้เวลานานหน่อยที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ความเชื่อมโยงด้านวัฒนธรรมไม่ได้หมายความว่าต้องเผ็นวัฒนธรรมเดียวกัน เหมือนกัน เรายังคงรักษาอัตตลักษณ์ของแต่ละประเทศ แต่หมายถึงเราต้องเรียนความแตกต่างที่มีมากมายทั้ง 10 ประเทศ และเราต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ แม้เราแตกต่างกันบ้าง

บดินทร์
5 กุมภาพันธ์ 2557

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s