สรุปการดำเนินงานในรอบ 4 ปี (2553-2556)

huso

ตามที่ผมได้รับมอบหมายจากคณบดีอาหวัง ล่านุ้ย ให้ไปช่วยงานบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในช่วงปี 2553-2556 ในฐานะรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ซึ่งกำกับดูแลงานด้านวิเทศสัมพันธ์ งานบริการวิชาการ งานไอที และงานประชาสัมพันธ์คณะ ทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรมากมายในเชิงการบริหารองค์กรในระดับคณะ ซึ่งฝ่ายไอทีได้สรุปออกมาเป็นคลิปข้างต้น

บดินทร์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s