เสวนาการต่อสู้ของชาวปาตานี

image

ได้มีโอกาสาการเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับการต่อสู้ของปาตานีที่ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มอ. ปัตตานี นำโดย ดร.วันแบดุลกอเดร์ ซึ่งท่านยอมรับว่าครั้งหนึ่งท่านเป็นผู้นำการต่อสู้ของชาวปาตานี ท่านได้อธิบายประเด็นจากวิทยานพนธ์ปริญญาเอกที่หลายคนทราบดีว่าเป็นงานเขียนที่เปิดเผยทางวิชาการเกี่ยวกับการต่อสู้ของขบวนการแบ่งแยกดินแดนกับรัฐไทย ขณะนี้ท่านหันมาต่อสู่แบบสันติวิธี ใช้การพูดคุย การเจรจามากกว่าการจับอาวุธมาต่อสู้อีก เพราะเห็นว่าวิธีแบบใช้ความรุนแรงนั้นไม่เกิดผล รังแต่จะสร้างความเสียหายมากกว่า

เป็นการเสวนาที่ได้รับฟังเหตุและผลมาก เข้าใจความรู้สึกของนักต่อสู้ ท่านมีอายุมากแล้ว ผมว่านะจะเกินกว่า 70 แล้วละมั้ง

ที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งคือคนที่มาฟังในวันนี้เยอะมากล้นห้องประชุมเยอะมาก แสดงว่าคนปาตานีมีความสนใจเรื่องนี้มาก

ผมว่าท่านเป็นนักคิด นีกวิชาการมาก อธิบายเหตุและผลได้ชัดเจน สมัยอดีตผมว่าการพูดคุยที่เป็นสาธารณะแบบนี้เกิดขึ้นยากมาก รัฐคงไม่อยากให้เกิดขึ้นแน่นอน รัฐไทยเปิดใจกว้างมากขึ้น เมื่อทุกคนหรือทุกฝ่ายเปิดใจให้กว้างแบบนี้ เราจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันแบบนี่ ต้องอาศัยการเจรจาการพูดคุยแบบนี้

ผมชอบคำพูดของดร.วันที่ว่า การต่อสู้แบบใช้อาวุธสุดท้ายมีฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะ ส่วนการต่อสู้แบบสันติวิธีทั้งสองฝ่ายคือผู้ชนะ ผมชอบจริง ๆ และปรบมือดัง ๆ

ปล.โหลดจาก้องประชุมเลยผ่านโทรศัพท์มือถือ พิมพ์ยากนิดหนึ่ง

บดินทร์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s