ประชากรจะล้นโลกจริงหรือ

india

อยากให้หลาย ๆ คนฟังการบรรยายของศาสตราจารย์ท่านจังเลย จริง ๆ เลย VDO นี้ค่อนข้างยาวประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยทีเดียว แต่ผมนั่งฟังตั้งแต่แรกจนจบแบบไม่เบื่อเลยแม้แต่น้อย ผมชอบวิธีการนำเสนอที่เข้าใจง่ายมาก ๆ มีกราฟฟิกที่ช่วยให้คนฟังอย่างเรา  ๆ เข้าใจได้ง่ายขึ้น มีตัวเลขและคลิปวิดีโอสั้น ๆ สลับให้คนฟังได้เห็นของจริงว่ายังมีคนอีกหลายร้อยล้านคนที่ตกอยู่ภายใต้ความยากจน ซึ่งผู้บรรยายใช้คำว่า extremely poor

ผมคิดว่านอกจากเราจะทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นถึงปรากฎการณ์ของภาพใหญ่ในระดับโลกว่าแนวโน้มของประชากรโลก กับความร่ำรวยความจน และการศึกษาหรือการรู้หนังสือหรือไม่รู้หนังสือ เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันอย่างเห็นได้ชัดแล้ว ผมคิดว่ามีอีกหลาย ๆ คนที่ต้องการดูวิดีโอเพื่อต้องการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ผมว่าวิดีโอนี้เหมาะสำหรับคนที่กำลังฝึกทักษะการฟังมาก เพราะวิทยากรพูดช้า ๆ มีภาพประกอบ และใช้ศัพท์แสงที่ไม่ยากมาก ถ้าฟังไม่เข้าใจรอบแรก ลองฟังเป็นรอบที่สองหรือสาม ผมว่าน่าจะเข้าใจได้

วิธีการพูดที่ใช้หลักการ Public Speaking สื่อสารกับคนฟังได้อย่างดี เรียกความสนใจจากคนฟัง มีจังหวะขึ้นเสียงสูงต่ำตามความเหมาะสมของเนื้อหา ใช้สื่อที่เหมาะสมมาก ช่วยให้เข้าใจมากขึ้นจริง ๆ

เรื่องราวที่วิทยากรบรรยายทำให้เราเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วมีคนเรามีสภาพทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยส่วนใหญ่จะมีสมาชิกในครอบครัวน้อยลง เช่นเดียวกันเมื่อมีการศึกษามากขึ้น ก็จะมีลูกน้อยลงไปด้วย สัดส่วนประชากรในยุโรปและอเมริกามีอัตราการเกิดน้อยกว่าที่ทวีปเอเซียและแอฟริกาอย่างเห็นได้ชัดมาก

ฟังแล้วถ้ามีประเด็นที่ต้องการถก ผมว่าที่นี่ก็เป็นอีกเวทีหนึ่งที่เราช่วยแสดงความคิดเห็น ฝึกกระบวนการคิด ฝึกแสดงความคิดเห็น

บดินทร์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s