I study, I take the test, I pass it, and I forget what I learned.

1003460_200205643476112_1451570338_n

ประโยคข้างต้นอ่านแล้วชวนให้คิดจริง ๆ และคิดมากซะด้วย มันสะท้อนระบบการศึกษาไทยในขณะนี้ได้ดีมากทีเดียว อันเนื่องมาจากที่เราเรียนเน้นการท่องจำเป้นหลัก เชื่อเฉพาะสิ่งที่ผู้สอนอธิบายที่มาจากหนังสือเขียนโดยนักวิชาการ ส่วนใหญ่มาจากซีกโลกตะวันตก ซึ่งมีมุมมองการคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างจากเรา การเรียนของบ้านเราเกิดจากค่านิยมว่า “ต้องเรียน” เรียนแล้วต้องได้เกรดดี ๆ จะทำโดยวิธีการใดก็ได้ขอให้ได้เกรดดี ๆ มาก็แล้วกัน

เรียนแล้ว เพื่อต้องการตอบคำถามในห้องสอบให้ได้ ซึ่งเป็นคำถามที่มาจากในหนังสือ ใครท่องมาดี หรือท่องมาเยอะ จำได้ดีกว่าก็ทำข้อสอบได้ดี ได้เกรดดี และสุดท้ายก็สอบผ่าน

เมื่อออกจากห้องสอบ อย่ามาถามว่าตอบอย่างไร อย่ามาให้วิเคราะห์ว่าเราคิดอย่างไร ตอบไม่ได้แล้ว เพราะเราเรียนต้องที่ต้องการสอบให้ผ่านเท่านั้น

สภาพการศึกษาบ้านเราเป็นแบบนี้จริง ๆ เด็ก ๆ มัธยมแข่งกันเรียนพิเศษ เฉพาะเรียนที่โรงเรียนก็ประมาณ 7 ชั่วโมง จากนั้นต้องเรียนพิเศษอีกอย่างน้อย 3 ชี่วโมง ถ้าไม่เรียนก็ไม่ได้อีก เดี๋ยวตอบคำถามในห้องสอบไม่ได้ เพราะคำถามในห้องสอบมาจากห้องเรียนพิเศษ เสาร์อาทิตย์ก้ไม่มีเวลาพัก เรียนกันแบบไม่มีเวลาพัก ถามว่าเพื่ออะไร ทำไมเราอ่านเองที่บ้านไม่ได้หรืออย่างไร หรือว่าทำไมการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติทำไม่หรืออย่างไร หรือมันกลายเป็นค่านิยมไปเสียแล้ว สังคมเริ่มแบ่งชนชั้นมากขึ้นระหว่างคนที่่มีเงินส่งลูกเรียนพิเศษก็ทำไป แต่ตาสีตาสาทั่วไปไม่มีเงินเรียนเฉพาะในห้องเรียน ซึ่งมีมาตรฐานต่ำกว่าโรงเรียนในเมืองใหญ่ ก็เอาเฉพาะที่ได้ก็พอ สุดท้ายก็ไปสอบแข่งอะไรกับเขาก็ไม่ได้ เพราะข้อสอบมากจากห้องเรียนพิเศษ คณะดี ๆ ในมหาวิทยาลัยมีไว้เฉพาะลูกคนมีเงินเท่านั้น เช่นคณะแพทยศาสตร์ มีแต่ลูกคนรวย ๆ เท่านั้น คนกลุ่มนี้ทุ่มทุนสร้างให้ลูกเรียนสอบหมอไห้ได้ เมื่อเรียนจบก็ต้องถอนทุนคืนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ส่วนลูกคนจน ๆ อย่างเรา ๆ เรียนคณะที่คนทั่วไปไม่อยากเรียน จบออกไปหางานก็ยาก รัฐบาลไม่ได้ดูแล ตลอดจนสังคมรอบข้างก็ขาดการดูแลคนกลุ่มนี้ ช่องว่างของสังคมเราก็มากขึ้นเรื่อย ๆ นะ

แล้วเราจะทำกันอย่างไร เราจะร่วมกันแก้ปัญหาอย่างไร การศึกษาควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่ดีได้ มิใช่วัดกันที่ว่ามีเงินมากน้อยแค่ไหน

บดินทร์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s