เยี่ยม Assoc.Prof.Dr. Kamaruddin ที่ UUM

IMG_0331

 

อาจารย์ท่านนี้ผมรู้จักตอนที่ไปเยือนท่านที่ประเทศสวีเด็นเมื่อสามปีที่แล้ว ท่านสอนอยู่ที่ Gothengurg University และเมื่อปลายปีที่แล้ว (2556) ผมได้มีโอกาสไปเยือนท่านที่ Universiti Utara Malaysia (UUM) ซึ่งท่านมาเป็น Visiting Professor ที่นี่เป็นเวลา 2 ปี 

ท่านนี้ชื่อ Associate Professor Dr. Karamaruddin Absulsamad เป็นคนตั้งเดิมชาวจังหวัดปัตตานี เรียนจบปริญญาเอกที่ Lund University ประเทศสวีเด็น และตั้งรกรากที่สวีเด็นหลายปีแล้ว จนได้สัญชาติสวีเด็น 

ทุกครั้งที่ผมเจอท่าน ทำให้ผมรู้สึกเพิ่มพูนความรู้ตลอดเวลา ท่านพยายามอธิบายเรื่องของนวัตกรรมทางสังคมหรือ Social Innovation ให้ผม การเปลี่ยนแปลงส่ิ่งต่าง ๆ ของสังคมที่มีพี้นฐานจาก Triple Helix สังคมนั้น ๆ จะยั่งยืนและมั่นคง ตอนแรก ผมงง ๆ กับคำนี้แปลว่าอะไร ท่านกรุณาอธิบายให้ผมเข้าใจ สังคมที่เป็น Triple Helix ประกอบไปด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้สังคมพุ่งไปข้างหน้า ขาดส่วนใดส่วนหนึ่ง สังคมจะมีปัญหา อาจารย์บอกว่ามหาวิทยาลัยในประเทศสวีเด็นต้องทำวิจัยร่วมกับบริษัทห้างร้านให้ อาจารย์เองยังทำวิจัยให้บริษัท Volvo ซึ่งเป็นรถยนต์สัญชาติสวีเด็นที่มีความปลอดภัยมากที่สุดยี่ห้อหนึ่งของโลก ตอนนี้ผมไปมาเลเซียครั้งนี้ อาจารย์ก็ยังอธิบายในเรื่องนี้ให้ผมฟังอีก 

อีกประเด็นหนึ่งที่ผมชอบท่านมากก็คือ ท่านใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมาก ๆ ไม่หรูหราฟู่ฟ้า พอเวลาเจอประเด็นต่างๆ  รอบๆ ตัวท่านชอบนำมาคิด นำมาวิเคราะห์ว่าทำไมถึงเกิดเช่นนั้น เช่นนี้ได้ 

ต้องขออภัยอาจารย์ด้วยที่นำเรื่องส่วนตัวมาอธิบายที่นี่ แต่ผมชื่นชอบและศรัทธาในตัวอาจารย์มากครับ ก็เพียงต้องการนำมาขยายผล และบันทึกในบล๊อคส่วนตัวของผมด้วย

บดินทร์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s