ฟังผู้ใหญ่ของประเทศไทยทำข้อสอบของสทศ.

เมื่อฟังข้อสอบที่ออกข้อสอบโดยสทศ.แล้ว และนักวิชาการไทยพยายามตอบ แต่ตอบไม่ได้ คำถามต่อมาแล้วนักเรียนจะตอบได้อย่างไร

คุณภาพการไทยหล่ะ วัดกันอย่างไร ในเมื่อข้อสอบไม่สามารถวัดความรู้ความสามารถผู้เรียนได้

ไม่ทราบว่าท่านมองเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ

บดินทร์

2 thoughts on “ฟังผู้ใหญ่ของประเทศไทยทำข้อสอบของสทศ.

  1. แสดงว่า ข้อสอบ ออกมา วัดอะไรไม่ได้เลย แล้วทีนี้ก็จะกลายเป็นการ ท่องข้อสอบ ไปสอบไม่จำเป็นต้องพึ่งความรู้ เลย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s