บทวิเคราะห์การสอบ O-net ของเด็กไทย

ฟังบทวิเคราะห์ชัด ๆ ว่าทำไม ผมคิดว่าบทวิเคราะห์นี้น่าสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะคนที่อยู่ในแวดวงการศึกษาไทย

บดินทร์

2 thoughts on “บทวิเคราะห์การสอบ O-net ของเด็กไทย

  1. การศึกษา ไทยควรจะวัดเด็กว่าอยากไปทางไหน ไม่ใช่ และเปลี่ยนการสอน อย่าท่อง แต่ให้รู้

    • สิงคโปร์และมาเลเซียมีระบบการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ ไม่ใช่นักเรียนสามาถสอบทนายความหรือแพทย์ได้หมด เขากรองมาตั้งแต่มัธยมต้นมาเลย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s