การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์มากสำหรับผู้เกี่ยวข้องในแวดวงการศึกษาไทย ไม่เฉพาะครูบาอาจารย์ หรือบุคลากรด้านการศึกษาเท่านั้น ยังหมายถึงนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้กำหนดนโยบายด้านการศึกษา

เมื่อดูแผนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แล้ว และมองความเป็นจริงของห้องเรียนเรา เห็นช่องว่างอีกเยอะ หลายฝ่ายต้องเหนือยอีกมาก ผมคิดว่าเราคงต้องปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ใหม่ หรือ paradigm shift ก่อน แล้วเราค่อย ๆ ช่วยกัน

ศ.นพ.วิจารย์ ซึ่่งเป็นนักคิดของไทย ได้ให้มุมมองที่น่าสนใจมาก

บดินทร์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s