Personal Roadmap

วันนี้ได้มีโอกาสเสวนากับอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในระหว่างที่เราทั้งสองคนคุมสอบกลางภาค ซึ่งหลาย ๆ ครั้งที่ผมพูดคุยกับท่าน ท่านให้แง่คิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิต แนะนำเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ท่านเอ็นดูผมมาโดยตลอด ประเด็นที่เราท่านได้ฝากให้ผมคิดต่อนั่นก็คือ อยากให้ผมจัดทำแผนที่ชีวิตของตัวเอง หรือท่านใช้คำว่า Personal Roadmap คำนี้แปลว่าอะไรหรือ เท่าที่ผมเข้าใจและผมต้องการนำมาบันทึกไว้ที่นี่ เผื่อเป็นสิ่งเตือนใจสำหรับตัวผมเอง และเพื่อน ๆ ที่อ่านเรื่องนี้ด้วย

ท่านบอกผมว่าในชีวิตของคนเรานั้น นอกจากเราต้องมีความผันแล้ว เรายังต้องวาดฝันเหล่านั้นเป็นแผนที่ชีวิต แปลว่าในทุกช่วงของชีวิต เช่น ช่วงละ 5 ปี เราต้องวางแผนว่า เราต้องการบรรลุเป้าหมายอะไรให้กับชีวิตบ้าง เข่น ต้องเรียนให้จบปริญญาเอกภายในไม่เกิน 5 ปี หลังจากนั้นอีกไม่เกิน 5 ปี ต้องตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต่อจากนั้นก็ก่้าวต่อไปสู่ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ นี่เป็นเส้นทางเดินของท่าน

ผมยังถามต่อว่า แล้วท่านบริหารเวลาในการทำงานอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น ท่านบอกว่าขอให้ใช้เวลาทำงานในแต่ละวัน เพราะในแต่ละวันเราจะทำหน้าที่สอนวันละไม่กี่ชั่วโมง สัปดาห์ละไม่เกิน 10 ชั่วโมง แสดงว่าเรามีเวลาอยู่ที่ทำงานอีกหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ เราต้องเอาเวลาเหล่านั้นมาทำงาน ต้องมีวินัยในตนเอง อย่าวอกแวกให้มาก มีสติกับเรื่องที่เรากำลังทำ เราเลือกเส้นทางการเดินของชีวิตในสายวิชาการ ดังนั้นสายวิชาการมีเส้นทางการเดินทางที่ชัดเจน มีกรอบที่เราต้องเดิน นั่นก็คือ นอกจากสอนแล้ว เรายังต้องทำวิจัย เขียนบทความทางวิชาการไปเรื่อย ๆ อย่ากดดันตัวเองให้มาก ต้องทำวันละนิดวันละหน่อย

ผมคิดว่าคำแนะนำของท่านมีประโยชน์สำหรับผมเลย และอีกหลาย ๆ ท่าน ขอขอบคุณอาจารย์ท่านนี้มากครับ ที่คอยเอ็นดูผมมาตลอด และคอยชี้แนะวิธีการทำงานให้ผม ผมต้องมานั่งเขียน Personal Roadmap ของตัวเองสักที และค่อย ๆ เดินตามเส้นทางที่ได้วาดไว้ให้เป็นจริง

บดินทร์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s