ลงนามความร่วมมือกับ University of Sharjah, United Arab Emirates อีกความสำเร็จของมอ.กับความร่วมมือกับโลกอาหรับ

จากที่คณบดีอาหวัง ล่านุ้ย และทีมบริหารคณะมส.ได้เดินทางไปเิปิดการเจรจากับ University of Sharjah ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตเมื่อเดือนเมษายน 2555 ที่ผ่านมา จากนั้นคณะทำงานก็ได้เร่งประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าต้องมีการลงนามในสัญญาความร่วมมือหรือ Memorandum of Understanding (MOU) ระหว่างผู้บริหารสูงสุดของทั้งสองมหาวิทยาลัยก่อน ถึงจะสามารถดำเนินการโครงการต่าง ๆ ที่ได้่คุยมา

จากนั้นคณะจากผู้บริหารมอ.นำโดยอธิการบดีชูศักดิ์ ลิ่มสกุล และตัวแทนจากคณะต่าง ๆ ทั้งหมด 10 คน ซึ่งมีตัวแทนจากคณะมส. 2 คน ในฐานะผู้ที่เริ่มต้นในการเจรจา โดยท่่านคณบดีอาหวังได้มอบหมายให้ผม และหัวหน้าภาคภาษาตะวันออก เป็นตัวแทนจากคณะมส. เพื่อไปลงนาม MOU ในครั้งนี้

การลงนามมีขึ้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ณ University of Sharjah ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ University City ของรัฐ Sharjah (ติดกับรัฐดูไบ)

สาระสำคัญที่มีการเจรจาที่เกี่ยวข้องกับคณะมส. มีดังนี้

1. UoS ยินดีรับนักศึกษาเอกภาษาอาหรับไปอบรมภาษาอาหรับระยะสั้น 1 เืดือน เริ่มเดือนเมษายน 2556 นี้ โดยยกเว้นค่าเล่าเรียน ส่วนที่พัก UoS จะประสานงานกับฝ่ายหอพักอีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้ ท่านอธิการบดีนำคณะจากมอ. เข้าเยี่ยมคารวะท่านกงสุลไทยที่กรุงดูไบ โดยท่านกงสุลรับปากว่ามีงบประมาณจำนวน 2 แสนบาทที่สามารถนักศึกษากลุ่มนี้ได้ ซึ่งคณะมส. และแผนกวิชาคงต้องมาคุยกันอีกครั้งว่าจะสามารถส่งไปไ้ด้กี่คน

2 ประเด็นที่สองเรื่องที่แผนกสังคมวิทยาของ UoS สนใจส่งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมอบรมกับองค์กรเอกชน NGOs องค์กรภาครัฐที่เกีียวข้องกับ Criminal Justice, Social Works (คณะมส.มีหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ด้วย) โดยให้คณะมส.ประสานงานกับองค์กรเหล่านั้น

อย่างไรก็ตาม คงต้องมีการประสานงานกับ UoS มอ. สถานกงสุลไทยที่ดูไบกันอย่างใกล้ชิดต่อไป

 

บดินทร์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s