International Conference on Islamic Studies: Challenges and Opportunities @ PSU Pattani

นับเป็นความโชคดีของมอ.ปัตตานี โดยเฉพาะวิทยาลัยอิสลามศึกษา ที่ได้รับโอกาสในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนานานาชาติด้านอิสลามศึกษาเป็นครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2556 ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี

ในงานการประชุมครั้งนี้ ผมได้เห็นการรวมตัวของบรรดานักวิชาการด้านอิสลามศึกษาจากทั่วโลกมาร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องอิสลามศึกษา ที่จังหวัดปัตตานีของเรา หลาย ๆ ครั้งเรามีความเป็นกังวลว่า การจัดประชุมสัมมนานานาชาติใหญ่ขนาดนี้ ชาวต่างชาติไม่กล้ามาที่่จังหวัดปัตตานี เนื่องจากเกรงความไม่ปลอดภัยต่าง ๆ นานา ผมคิดว่าน่าจะปรบมือดัง ๆ ให้กับคณะทำงานของการจัดงานในครั้งนี้ ว่าท่านสามารถดึงนักวิชาการดัง ๆ มารวมตัวกันที่ปัตตานีได้

ในงานครั้งนี้นอกจากมีการนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอิสลามศึกษาแล้ว เรายังได้รับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการจาก Keynote Speakers หลาย ๆ ท่าน จากประเทศต่าง ๆ เช่น การ์ต้า อิยิปต์ ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มาเลเซีย แม้แต่จากประเทศไทยเราเอง ประเด็นทีน่าสนใจที่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า อิสลามนั้นเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ ศาสนาแห่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ คนมุสลิมสามารถอยู่ร่วมกันกับคนที่นับถือศาสนาอื่น ๆ ได้ เป็นการนำแนวความคิดแบบ moderate ที่ไม่ได้นิยมความรุนแรงต่าง ๆ อย่างที่สื่อตะวันตกพยายามใส่ร้าย

ในวันเปิดพิธีวันที่ 14 มกราคม ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คุณนิวัฒน์ธรรมรงค์ บุญทรงไพศาล ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มาทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีเปิดด้วย

ส่วนวันที่ 15 ซึ่งเป็นวันที่ทำพิธีปิด เราได้รับเกียรติจากอดีตนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะมานำเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประชุมในครั้งนี้ด้วย หรือเราเรียกว่า Conference Reflections หลังจากนั้นมีพิธีปิดตอนท้ายด้วยรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงศึกษาธิการ คุณเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช มาเป็นประธาน

แต่ก่อนการปิดการประชุมนักวิชาการด้านอิสลามศึกษาได้ร่วมกันประกาศ Fatoni Resolutions ที่ทุกฝ่ายพยายามนำวิถีอิสลามเป็นกระบวนการหนึ่งในการสร้างสังคมในจังหวัดภาคใต้ให้เกิดสันติสุข และเป็นคำสัญญาว่าการจัดงานสัมมนานานาชาติด้านอิสลามศึกษาต้องมีการจัดขึ้นทุก ๆ สองปีที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี นั่นก็คือเราจะจัดอีกครั้งในปี พ.ศ. 2558

การจัดประชุมในครั้งนี้ ผมได้รับโอกาสจากคณะกรรมการจัดงานให้เป็นพิธีกรภาคภาษาอังกฤษ (อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้รับโอกาสมาแล้วในการประชุมครั้งแรกเมื่อสองปีก่อน) ก็อาการตื่นเต้นบ้างเป็นเรื่องปกติสำหรับการทำหน้าที่เป็นพิธีกรต่อหน้านักวิชาการดัง ๆ โดยเฉพาะต่อหน้าอดีตนักศึกษาจาก Oxford University อย่างคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผมคิดว่านี่โอกาสที่เราได้รับ และคิดว่าได้ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้ว ถูกบ้างผิดบ้าง เราก็เรียนรู้กันไป ชีวิตนี้ถ้าเราก็คงต้องเรียนรู้อย่างนี้กันตลอดไป แต่ครั้งนี้ตื่นเต้นน้อยกว่าครั้งแรกเยอะเลย ประสบการณฺ์ดี ๆ อย่างนี้ ผมก็สามารถนำไปสอนนักศึกษาในรายวิชา Public Speaking ได้อีกด้วย จึงว่าผมได้เรียนรู้จากเวทีนี้พอสมควร

 

บดินทร์

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s