วันครู

ทุกวันที่ 16 ของเดือนมกราคม ประเทศไทยก็ได้จัดให้เป็นวันครู ให้ความสำคัญของอาชีพครู หลายคนคงเห็นด้วยว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น ส่วนหนึ่งก็คือเป็นผลงานของครูอยู่ในนั้นด้วย ในหลาย ๆ ส่วนของประเทศไทยก็ได้จัดงานวันครูขึ้นมาในวันนี้ รวมทั้งมอ.เราด้วย โดยได้จัดงานชื่อว่า “วันเชิดชูครูสงขลานครินทร์” ขึ้น ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

สำหรับคณะมนุษย์ฯ ได้ทำเปิดโอกาสให้นักศึกษาโหวตผ่านเว็ปของคณะ โดยใช้ชื่อ “อาจารย์ในดวงใจ” ซึ่งสามคนสุดท้ายได้ไปรับเกียรติบัตรจากท่านอธิการบดีในวันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ ได้แก่ ดร.พรปวีย์ ศรีงาม อ.เชาว์เลิศ ล้อมลิ้ม และผม รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับการไว้วางใจจากนักศึกษาในปีนี้ ซึ่งปีที่แล้วก็ได้รับรางวัลมาด้วยเหมือนกัน

เรื่องหนึ่งที่ท่านอธิการบดีย้ำในคำกล่าวเปิดในงานวันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ ว่าอยากฝากให้อาจารย์มอ.ทุกคนให้ความสำคัญ 2 เรื่องใหญ่ ๆ คือ

1. เรื่องการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอยากให้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษามีประสิทธิภาพมากกว่านี้ เป็นกลไกที่สำคัญที่จะดูแลนักศึกษา  เนื่องจากช่วงนี้การลงทะเบียนของนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ทำให้อาจารย์ไม่ค่อยมีโอกาสพบปะกับนักศึกษาสักเท่าไหร่ เราจะทำอย่างไรให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบปะนักศึกษาที่เป็น advisee อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้งก็ยังดี

2. เรื่องที่สองคงเป็นเรื่องการพัฒนากระบวนการสอนให้เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ มากกว่าที่จะเน้นการบรรยายหรือ lecture และนักศึกษานั่งฟัง และจดอย่างเดียว เรื่องนี้เราพูดคุยมานานแล้วว่า ถ้ากระบวนการสอนของอาจารย์ยังเป็นแบบการบรรยายแล้ว เป็นเรื่องที่ยากที่เราจะสร้างความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะจบออกไปในท่ามกลางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างโลกยุคปัจจุบันในศตวรรษที่ 21 เน้นกระบวนการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ ทักษะชีวิต การอยู่ร่วมกับสังคมรอบข้าง ทักษะการสื่อสาร หรือเราใช้ภาษาอังกฤษว่า Soft Skills คือถ้ายังเน้นการบรรยายอยู่อีก ทักษะต่างข้างต้น คงเป็นเรื่องยากที่จะเกิดขึ้นได้ สุดท้ายก็ตกอยู่ที่ตัวนักศึกษา เหมือนกับเป็นที่พิการ ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เลย ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญมาก และคิดว่ามหาวิทยาลัยก็น่าจะนำเป็น agenda ระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

 

บดินทร์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s