อีกมุมหนึ่งของแรงงานต่างชาติในมาเลเซีย

ผมได้เปิดดูสารคดีเรื่อง Worked to Death จาก Aljazeera แล้ว ทำให้นึกถึงแรงงานไทย โดยเฉพาะจากสามจังหวัดภาคใต้บ้านเรา ที่ต้องจากบ้านไปทำงานที่มาเลเซีย รู้สึกเห็นใจคนกลุ่มนี้มาก แต่นี้คือชีวิตของคนเรา บางครั้งทางเลือกของชีวิตแต่ละคนมีน้อยมาก

เมืองไทยขณะนี้กำลังมีปัญหาเรื่องค่าแรงวันละ 300 บาท มุมของคนงานก็คิดว่าน่าจะดีเพราะจะได้ค่าแรงเพิ่มขึ้น ทำให้เพิ่มอำนาจในการใช้จ่ายมากขึ้น แต่ในอีกมุมหนึ่งโดยเฉพาะเจ้าของกิจการ ทำให้เจ้าของกิจการขาดสภาพคล่อง ส่งผลให้ต้องเลิกจ้าง หรือหันไปใช้เครื่องจักรแทน หรือที่รุนแรงมากกว่านั้น เลิกกิจการไปเลย สุดท้ายทำให้มีคนว่างงานเยอะขึ้น

พอมาถึงตรงนี้ทำให้ผมนึกถึงนักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปีนี้ หรือปีหน้า นักศึกษากลุ่มนี้ต้องเผชิญกับภาวะความยุ่งยากในการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างแน่นอน ผู้ประกอบการมีตัวเลือกมากขึ้น คนที่มีความพร้อมมากที่สุดเท่านั้นที่สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ ความพร้อมตรงนี้น่าจะหมายถึง นอกจากเนื้อหาที่ได้จากที่เรียนแล้ว เรื่องของภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ รวมทั้งทักษะที่จำเป็นอื่น ๆ หรือที่เรียกว่า soft skills (ทักษะการสื่อสาร ทักษะการนำเสนอ ทักษะทางสังคม ทักษะการแก้ไขปัญหา เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะได้จากนอกห้องเรียนมากกว่า) นักศึกษาต้องมีความเข้มข้นในเรื่องนี้ให้มาก มิเช่นนั้นแล้ว นักศึกษาจะเสี่ยงภาวะตกงานได้ง่าย ๆ

บดินทร์

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s