Yale University

Yale-University

มหาวิทยาลัยเยลตั้งอยุู่ในรัฐคอนเน็คติกัต ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งในปี ค.ศ.1701 มหาวิทยาลัยเยลเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งในสมาชิกของ Ivy League (ไอวี่ ลีก) และเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงที่เก่าแก่เป็นอันดับ 3 ของสหรัฐอเมริกา สิ่งที่เป็นที่รู้จักเป็นพิเศษก็คือ สถาบันในส่วนของผุ้ที่กำลังศึกษาอยุ่ ได้แก่ วิทยาลัยเยล และสถาบันนิติศาสตร์แห่งเยล ซึ่งทั้งสองแห่งได้ผลิตบุคลากรระดับแนวหน้ามาแล้วมากมาย อย่างเช่น ‘ฮิลลารี คลินตัน’ เป็นต้น
ไอวีลีก (Ivy League) เป็นชื่อของกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชนเก่าแก่ 8 แห่งที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ การรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่ม “ไอวี” นี้สืบเนื่องมาจากข้อตกลงร่วมกันที่จะยึดหลักการในการเข้มงวดการสอบนักศึกษาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยว่า จะต้องถือเอาความเป็นเลิศทางวิชาการ รวมทั้งระดับความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางวิชาการของตัวบุคคลผู้สมัคร ซึ่งได้เริ่มรวมตัวกันเป็นกลุ่มไอวีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478 ไอวีคือเถาไม้เลื้อยที่นิยมปลูกเกาะคลุมผนังด้านนอกของตึกเรียนเก่าแก่ของมหาวิทยาลัย มีสีแดงในฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งเป็นที่มาของชื่อกลุ่ม
มหาวิทยาลัยที่รวมตัวกันเป็นไอวีลีกนี้มีลักษณะร่วมที่คล้ายคลึงกันคือ มีความเป็นมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง มีผู้เลือกเข้าเรียนมากที่สุดในสหรัฐฯ และในโลก เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในลำดับต้นๆ ของการจัดอันดับทั้งในสหรัฐฯ และระดับโลก มีเงินกองทุนขนาดใหญ่มาก มีจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จำกัด เกือบทั้งหมดก่อตั้งก่อนการประกาศอิสรภาพของประเทศ (วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2319) มหาวิทยาลัยในกลุ่มไอวีลีกมี 8 มหาวิทยาลัยเรียงตามลำดับอายุได้ดังนี้
 มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University – พ.ศ. 2179)
 มหาวิทยาลัยเยล (Yale University – พ.ศ. 2244)
 มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย (University of Pennsylvania– พ.ศ. 2283)
 มหาวิทยาลัยปรินซ์ตัน (Princeton University – พ.ศ. 2289)
 มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (Columbia University – พ.ศ. 2297)
 มหาวิทยาลัยบราวน์ (Brown University – พ.ศ. 2307)
 วิทยาลัยดาร์ตมัธ (Dartmouth College – พ.ศ. 2312)
 มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ (Cornell University – พ.ศ. 2408)

ที่นำเรื่องนี้มาก็เพราะต้องการนำเสนอข้อความของอธิการบดี Yale University  ที่กล่าวต้อนรับนักศึกษาที่มาเรียนวันแรกที่นี่

“… of course, a listing of individual courses does not constitute an education. We count on you, our students, with the counsel of faculty and deans, Yale’s distributional requirements, and your own interests and passions, to shape your liberal education in ways that will help you to become cultivated citizens of the world. Our expectation is that when you leave Yale, you will not only have acquired a trained mind, broadened knowledge, and a greater sense of citizenship; you also will have come to a deeper understanding of the continuing joy of disciplined learning.” (จากหนังสือ “ที่นี่ มีความหมาย”)

จากข้อความของท่านอธิการบดีข้างต้น ผมจึงเข้าใจเลยว่าทำไมมหาวิทยาลัยดัง ๆ อย่าง เยลเป็นที่ปราถนาของชาวโลกที่อยากไปเรียน ด้วยวิสัยทัศน์ที่แหลมคมมาก จริง ๆ แล้วรายวิชาต่าง ๆ ที่ปรากฎอยู่ในคู่มือการศึกษานั้น มันไม่สำคัญเท่าตัวนักศึกษาที่มีความสนใจ หรือมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนรู้ตลอดการเป็นนักศึกษา และเมื่อจบการศึกษาก็ยังมีความสุขในการที่จะใฝ่หาความรู้ แสดงว่านักศึกษาที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมิใช่มาเพื่อต้องการใบปริญญา หรือเพื่อต้องการให้จบปริญญาอย่างที่พ่อแม่หรือสังคมคาดหวัง แต่การเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยนั้น เรามาด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยความหิวโหยในองค์ความรู้อย่างแท้จริง ในเมื่อความคิดของนักศึกษาเป็นแบบนี้แล้ว แน่นอนที่สุดจะส่งผลการพฤติกรรมการเรียน การใช้ชีวิตในรั้งมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดผลคุ้มค่ามากที่สุด การเรียนคงไม่ได้เพิ่งเฉพาะตัวอาจารย์ หรือคาบเรียนเท่านั้น แต่การศึกษาด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่นห้องสมุด นั้นเป็นที่จำเป็น เมื่อจบออกไปแล้ว แทบไม่ต้องถามถึงว่าคุณภาพอยู่ตรงไหน

กลับมามองความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในมอ.ปัตตานีของเราเป็นเช่นใด ในเมื่อโลกเขาเดินไปไกลมากแล้ว นักศึกษาเราที่นี่คงต้องมีการปรับวิธีคิดใหม่แล้ว เราจะคิดเพียงว่าเรามีคู่แข่งเฉพาะคนไทยเท่านั้น แต่เรามีโลกที่กว้างกว่านั้นเยอะมาก ไม่ว่าในกลุ่มอาเซียน หรือโลกนี้ทั้งใบ ท่านอธิการบดีเยลใช้คำว่า  citizens of the world แม้เรายังคิดว่าเรื่องเป็นเรื่องไกลตัวมาก แต่อย่าลืมว่าโลกเราขณะนี้เล็กลงทุกวัน (จากความรู้สึกของเรา) อยากส่งกำลังใจให้นักศึกษาทุกคนว่า อนาคตของเราอีกยาวไกลมาก ทั้งหมดจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าวันนี้เรายังทำไม่ดี

โดยเฉพาะสถานการณ์ในวันก่อนปีใหม่แบบนี้ มีนักศึกษาหลายคนถือวิสาสะขาดเรียนโดยอัตโนมัต ก่อนหน้าวันหยุดหนึ่งสัปดาห์ และควบไปอีกหนึ่งสัปดาห์หลังหยุดปีใหม่ ทำไมจึงเป็นเช่นนี้

บดินทร์

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s