ญี่ปุ่นเป็นสังคมผู้สูงอายุ: สร้างสรรค์ชีวิตให้มีความสุข

เมื่อฟังการบรรยายจาก ดร.ปิยดา ชลวร นักวิชาการไทยที่ทำงานที่ญี่ปุ่น พูดถึงว่าอัตรากาเกิดในญี่ปุ่นต่ำลงมาก ส่งผลให้ปัจจุบันกลายเป็นสังคมของผู้สูงอายุไปโดยปริยายแล้ว ทำให้อยากเรียนรู้เรื่องนี้ เพราะตัวผมเองก็กำลังเดินทางสู่จุดนี้เหมือนกัน เลยไปเจอสารคดีจาก aljazeera จึงขออนุญาตนำมาแชร์ที่นี่ด้วย ดูไปแล้วก็น่าสนใจเหมือนกัน คนญี่ปุ่นใช้ชีวิตในวัยแก่ชราอย่างไร ในการทำให้ตนเองมีความสุข ไม่ได้คิดว่าตนเองไม่เป็นที่ต้องการของสังคมแล้ว การหาอะไรทำ ไม่อยู่เฉย ๆ เป็นทางออกของเขา สรุปว่ามนุษย์เราไม่ว่าอายุจะเท่าไหร่ก็ตาม การทำตนให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง และสังคมนั้นเป็นสิ่งมนุษย์เราปรารถนาที่จะทำ ทำตัวให้สังคมยอมรับ เป็นเรื่องที่สำคัญมาก การที่เราทำงานนอกจากจะไม่ทำให้เบื่อแล้ว ยังทำให้สมองทำงานได้ตลอดเวลา คล้ายกับแบตเตอรี่ที่มีไฟเข้ามาตลอดเวลา แบตเตอรี่ก็สามารถใช้งานได้นานมากขึ้นด้ว ย ประเทศไทยกำลังเดินตามหลังสังคมญี่ปุ่นมากขึ้นทุกที อัตราการเพิ่มของประชาการลดลง อันเนื่องจากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าเรื่องของนโยบายคุมกำเนิดของรัฐบาล ภาวะทางเศรษฐกิจที่บีบรัดเข้ามามาก สัดส่วนประชากรชายหญิงที่ไม่เท่ากัน เป็นต้น บดินทร์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s