International Colloquium on Language Teaching at UMK on Dec 19-20, 2012

อาจารย์ในคณะเรา 4 คน รวมกับผมอีก 1 ได้เดินทางไปร่วมงานการประชุม International Colloquium on Language Teaching ที่ Universiti Malaysia Kelantan วิทยาเขต Bachok ประกอบไปด้วย Aj. Oda, Aj.Valirie, Aj. Jay, Aj. Shintaro และผม เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคมที่ผ่าน เป็นการจัดการนำเสนอผลงานวิจ้ยที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษา (ไม่่จำกัดเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น) มีผู้เข้าร่วมมากพอสมควร มีจำนวน papers ทั้งหมด 28 ชิ้น ทั้งนี้มาจากหลายหลายมหาวิทยาลัย มีงานวิจัยด้านการสอนภาษาต่าง ๆ จริง ๆ แล้วงานนี้เกิดขึ้นครั้งแรกระหว่างคณะเรากับ UMK เมื่อสองปีที่แล้วครับ ตอนพิธีเปิดทาง UMK ก็ได้ให้เครดิตกับคณะเราด้วย แต่ปีนี้เขาทำใหญ่ขึ้นมาอีกครับ มีมาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ด้วย ผมคิดว่านอกจากเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการสอนภาษารูปแบบต่าง ๆ แล้ว เรายังได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับ UMK ด้วย Prof. Farok และทีมงานดีใจมาก ๆ ที่เห็นตัวแทนจากมอ.มาร่วมนำเสนอด้วย ดูแล้วแม้ไม่ grand เท่าไหร่ แต่ก็อบอุ่นดีมาก

คืนแรกที่ไปถึง เราทุกคนถูกเชิญไปร่วมการแสงดของนักศึกษาที่เรียนภาษาต่าง ๆ บนเวทีระหว่างที่ร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำ เขาเรียกันว่า International Language Night โดยทาง UMK เปิดเวทีให้นักศึกษาที่เรียนภาษาต่าง ๆ ซึ่งเป็นวิชาเลือกมาแสดงบนเวที พูดถูกบ้างผิดบ้างคงไม่ใช่ประเด็นสักเท่าไหร่ แต่การที่นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออกในการใช้ภาษานั้น ๆ ต่างหาก ประกอบไปด้วย ภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนาม ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ภาษาเขมร ภาษาอาหรับ ภาษาเยอรมัน และภาษาไทย ผมคิดว่าไอเดียร์นี้เข้าท่าเหมือนกัน ถ้าคณะเราจะนำไปประยุกต์ใช้บ้าง แทนที่เราจัดไปทีละภาษา เราหันมาจัดร่วมกันให้ใหญ่ไปเลยรองฯ นวมนน่าจะปิ้งไอเดียร์นี้

หลังจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการเสร็จแล้ว ก่อนกลับบ้าน ทาง UMK เชิญคณะของเราร่วมประชุมความร่วมต่อไปอนาคตว่าจะสามารถทำอะไรต่อไปได้อีกมั้ย คุยสั้น ๆ เพราะบ่ายมากแล้ว และที่สำคัญฝนตกหนัก กลัวว่าจะติดฝนไม่สามารถกลับบ้านได้ ใช้เวลาคุยประมาณ 20 นาที แต่ประเด็นที่ได้มา เยอะพอสมควรครับ หลัก ๆ มีด้วยกัน 3 เรื่อง

1. ผมได้เชิญ UMK มาร่วมงาน “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ” ที่รองฯ นวมนกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ซึ่งเขารับปากว่าจะสามารถส่งนักศึกษามาร่วมนำเสนอผลงานด้วย แต่จำนวนกี่ชิ้นงานนั้น ผมขอประสานงานในรายละเอียดอีกทีครับ

2. เราเห็นร่วมกันว่า ควรมีการจัด International Language Camp ที่ UMK โดยเรานำนักศึกษาที่เรียนภาษาต่างประเทศทั้งหมด รวมทั้งภาษาไทยด้วย ไปจัดกิจกรรมทางภาษาที่ UMK เป็นเวลาสัก 2-3 วัน และวันสุดท้ายนักศึกษาต้องมีแสดงบนเวทีในงาน International Language Night เหมือนที่เขาทำครั้งนี้ เราอาจไปสัก 2 รถบัสหรือไม่เกิน 80 คน

3. Language Summer Camp คณะได้จัดสรรงบประมาณรายได้ส่วนหนึ่งสำหรับ HUSO English Camp ในปี 2556 ซึ่งผมมีความคิดว่าเรานำนักศึกษาของคณะสักจำนวน 30 คน และเชิญนักศึกษา UMK 10 คน และ UniSZA อีกสัก 10 คน ไปร่วมจัดกิจกรรมทางภาษาอังกฤษที่วิทยาเขตตรังในช่วงปิดภาคการศึกษานี้ หรือในช่วงเดือนพฤษภาคม คือกิจกรรมทางภาษาอังกฤษ ถ้ามีเฉพาะนักศึกษาเราอย่างเดียว ส่วนใหญ่นักศึกษาไม่ยอมพูดภาษาอังกฤษกัน แต่ถ้ามีนักศึกษาจากที่อื่นด้วย อาจกระตุ้นให้เขาได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้น ทาง UMK สนใจกับข้อเสนอนี้มาก เขาบอกว่าน่าจะมีอาจารย์หลายคนขอร่วมวงด้วยก็ได้ ผมกะได้ว่าสักประมาณวันที่ 15-20 พฤษภาคม 56 ครับ

ไปงานครั้งนี้นอกจากได้นำเสนองานวิจัยแล้ว ยังได้มีการเจรจาหากิจกรรมใหม่ ๆ ให้นักศึกษาเราได้ร่วมกันทำครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s