มุมมองด้านการใช้ภาษาระหว่างคนไทย-มาเลเซีย

จากการสังเกตุจากที่เข้าร่วมประชุมหลาย ๆ ครั้งที่ประเทศมาเลเซีย ทำให้ผมคิดถึงประเด็นต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ รู้สึกว่าชาวมาเลเซียมีการพัฒนาบุคลากรไปได้เร็วมาก การพูดภาษาอังกฤษของนักวิชาการของมาเลเซียเป็นไปแบบธรรมชาติมาก เขาไม่ได้รู้สึกว่าการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่แปลก หรือเว่อร์สำหรับคนในบ้านเมืองเขา แต่บ้านเรายังรุ้สึกว่าการพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะที่มีแต่คนไทยเราไม่ทำกัน และเมื่อไหร่มีใครพูดภาษาอังกฤษกับคนไทยด้วยกัน เราหาว่าเขา “เว่อร์” บ้าง หรือมีคิดในแง่ที่ไม่ดีบ้าง ทั้ง ๆ ที่เราก็พยายามที่รณรงค์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทั้ง ๆ ที่เราทราบกันดีว่าเราภาษาอังกฤษยังไม่ดี ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาให้มาก จริง ๆ แล้วภาษาถ้าเรียนแล้วไม่ได้นำมาใช้บ้าง มันก็จะไม่ลื่นไหล ติด ๆ ขัด  ๆ กลัวว่าจะพูดผิดบ้าง ผิดไวยกรณ์อะไรบ้าง

ผมได้มีโอกาสไปนั่งฟังการบรรยายของ Prof. Dr. James Collin ซึ่งเป็นศาสตราจารย์จากอเมริกา สอนที่ Northern Illinois University เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษามลายูและภาษาอินโดนีเซีย เมื่อตอนที่ไปประชุม International Colloquium on Language Teaching ที่ Univesiti Malaysia Kelantan ซึ่ง Prof. Dr. Collin เป็น Keynote Speaker ในวันนั้นด้วย เขายังบอกเลยว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่กล้วพูดภาษาอังกฤษเพราะกลัวผิด กลัวว่าจะมีคนมาจับผิดไวยกรณ์ แท้ที่จริงแล้ว การพูดมันยากที่จะทำให้ไม่ผิดไวยกรณ์เลย แม้กระทั่งเจ้าของภาษาเอง เป็นเรื่องปกติถ้าจะผิดไปบ้าง เราจะทำอย่างไรให้คนไทยเราก้าวพ้นจุดนี้ไห้ได้

ผมคิดว่าการที่เราพูดภาษาอังกฤษบ้าง มิได้หมายความว่าเราจะลืมภาษาแม่เรา ไม่ว่าจะเป็นภาษามลายู หรือภาษาไทยก็ตาม

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s