ฟังการบรรยายจาก ดร.ปิยดา ชลวร นักวิชาการจากญี่ปุ่น

คณะมนุษย์ฯ โดยภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “ญี่ปุ่นกับอาเซียนในศตวรรษที่ 21: มุมมองจากนักวิชาการไทยในญี่ปุ่น” ในวันนี้ (21 ธันวาคม 55) ที่ห้องประชุมมะปราง โดยดร.ปิยดา ชลวร ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำ Kyoto University สาขาประวัติศาสตร์

มีผู้ทีสนใจเข้าร่่วมฟังเยอะพอสมควร ทั้งจากอาจารย์ บุคลากร ในมอ. และบุคคลที่สนใจจากข้างนอกมาร่วมกันฟัง และเสวนาร่วมกันประมาณชั่วโมงครึ่ง

สรุปประเด็นที่อาจารย์นำเสนอดังนี้

1. ขณะนี้ญี่ปุ่นกำลังเพลี้ยงพล่้ำด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาลง เพราะเคยถึงจุดสูงสุดมาแล้วเมื่อประมาณ 1995-1998 อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่มีการลงทุนที่มากที่สุดในอาเซียนขณะนี้ สำหรับประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนด้านยานยนต์เป็นหลัก เพราะไทยเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วน และการประกอบรถยนต์ญี่ปุ่นเกือบทุกยี่ห้อในไทย อัตราการขยายตัวของไทยด้านยานยนต์สูงด้วย ยิ่งปีนี้มีนโยบายรถยนต์คันแรกของรัฐบาล แต่อนาคตไม่แน่ ญี่ปุ่นอาจย้ายฐานการผลิดชิ้นส่วนไปที่อินโดนีเซีย เพราะที่นั่นมีประชากรเยอะสุดในอาเซียน สัดส่วนชนชัั้นกลางกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว

2. ประเทศญี่ปุ่นขณะนี้เข้าสู่ประะเทศที่มีประชากรที่มีอายุเรียบร้อยแล้ว หรือเรียกว่า aged society มีสัดส่วนประชากรที่มีอายุมากที่สุด เพราะการมีบุตรน้อยของคนญี่ปุ่น ทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตในประเทศ จึงต้องไปหาฐานการผลิดที่อื่น

3. จริง ๆ แล้วจีนคือตลาดใหญ่ของญี่ปุ่น แต่เนื่องจากว่าจีนกับญี่ปุ่น มีปัญาในหลาย ๆ เรื่อง เช่นเรื่องการแย่งชิงเกาะใกล้กับเกาะโอกินาว่า (จำชื่อเกาะไม่ได้) หรือเรื่องของประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศก็ยังไม่ชัดเจน มีการกล่าวโทษกันไปมายังไม่จบ จีนกับญี่ปุ่นเป็นไม้เบื่อไม้เมามานานมากแล้ว แต่เนื่องจากเศรษฐกิจของจีนใหญ่มาก เนื่องจากมีประชากรกว่าพันล้าน ยังงัยเสียญุ่ี่ปุ่นถือนั่นคือตลาดอยู่ใกล้จมูกหรือหน้าประตูบ้านของตนเอง

4. ญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ตั้งแต่วันอาทิตย์ทีผ่านมา ได้ผู้นำจากพรรค LDP  ซึ่งแนวความคิดแบบอนุรักษ์นิยม อาจมีส่งผลกระทบต่อนโยบายด้านการต่างประเทศ (ญี่ปุ่นใช้รัฐบาลเปลืองมาก ในรอบ 6 ปีที่ผ่านมา มีนายกรัฐมนตรีมาแล้ว 7 คน) ทำให้นโยบายต่าง ๆ ได้รับผลกระทบบ้าง

5. กรอบความร่วมมือใหม่ Trans-Pacific Partnership (TPP)  หรือ ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นแกนนำ ก็พยายามชักชวนญี่ปุ่น และไทยเข้าร่วมด้วย เพื่อต้องการคานอำนาจทางเศรษฐกิจกับจีน ซึ่งมีสมาชิกบางส่วนมาจากอาเซียน เช่นบรูไน ฟิลิปปินส์ (ประเทศไทยกำลังพิจารณาในเรื่องนี้ อเมริกาต้องการให้ไทยเป็นสมาชิกเร็ว ๆ สังเกตได้จากที่ประธานาธิบดีบารัค โอบามา มาเยือนเมืองไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่าน พยายามจีบได้ให้เร่งการพิจารณาในเรื่องนี้) อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ ทั้งนี้เราทราบกันว่าเศรษฐกิจจีนกำลังมาแรงเหมือนรถไฟความเร็วสูง ยากที่หยุดยั้งได้โดยเฉพาะเมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว สหรัฐอเมริกาก็ต้องการคานอำนาจนี้ไว้ ไม่อยากสูญเสียฐานอำนาจเดิมของตนเองที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลก  อเมริกาก็มีปัญหาคนตกงาน เศรษฐกิจอยู่ในช่วงมีปัญหาหลังจากปัญหา Hamburger Crisis เมื่อหลายปีก่อน

6. ประเด็นเรื่องประวัติศาสตร์ระหว่างปัตตานี กับญี่ปุ่นก็มีการพูดถึงด้วย โดยเฉพาะการเดินทางเรือพาณิชย์จากปัตตานี ไปญี่ปุ่นในอดีตหรือญี่ปุ่นมาปัตตานี มีความสำคัญมาก เพราะปัตตานี ได้รับการขนานนามว่า Sister Port กับญี่ปุ่น หรือเป็น Staple Port ในภูมิภาคนี้ด้วยซ้ำไป (อ้างศ.ดร.ครองชัย)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s