การใช้ Facebook ประกอบการเรียนการสอน

ในเทอมที่ผ่านมา ผมได้นำ Facebook มาใช้ในการเรียนการสอนทั้งสามวิชาที่ผมสอน เป็นเครื่องเสริมนอกจากการเรียนในห้องเรียน ในความรู้สึกส่วนตัว คิดว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มาก เพราะคิดว่านักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ Facebook เพื่อการสื่อสารส่วนอยู่แล้ว กลุ่มที่สร้างขึ้นมาเป็น closed group หรือกลุ่มที่ปิด คนที่จะเข้ามาได้ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น หรือนักศึกษาที่เรียนเท่านั้น ข้อมูลก็ถือว่ามีความเป็นส่วนตัวอยู่พอสมควร

การเรียนการสอนคงไม่จำกัดเฉพาะเวลาเรียนและสถานที่ในห้องเรียนเท่านั้น ผมคิดว่าเทคโนโลยีถ้านำมาใช้ประโยชน์ มองเห็นประโยชน์ของมัน ก็สามารถมีส่วนช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนทะลุข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ได้ นักศึกษาเองก็สามารถสื่อสารกันผ่านช่องทางนี้ได้เหมือนกัน ไม่เฉพาะอาจารย์นักศึกษาเท่านั้น เรื่องที่ผมสังเกตเห็นได้ชัดก็คือว่า หากเราจะให้นักศึกษาเตรียมอ่านเนื่้อหาอะไรก่อนเข้าเรียน เราสามารถแจ้งผ่านช่องทางนี้ และมีการสื่อสาร โยนคำถามที่จำเป็น ๆ สำหรับการพูดคุยในห้องได้ก่อน อย่างน้อยสร้างแรงกระตุ้นให้นักศึกษาต้องอ่าน และเมื่อเรา discuss ในห้องแล้ว แต่มีประเด็นเพิ่มเติมที่คิดว่าเวลาในห้องไม่ค่อยอำนวย เราก็สามารถนำประเด็นดังกล่าวมาต่อยอดผ่านช่องทาง discussion board ได้อีกด้วย

คาดว่าเทอมหน้าก็จะนำเทคโนโลยีนี้มาใข้อีก ซึ่งจริง ๆ แล้ว blog ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางได้ด้วย แต่สำหรับนักศึกษาไทยแล้ว blog อาจยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับเขา แต่ถ้า Facebook นักศึกษาทุกคนใช้กันอยู่แล้ว

บดินทร์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s