โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ GDUT ประเทศจีน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ต้อนรับนักศึกษาจาก Guangdung University of Technology (GDUT) ประเทศจีน เพื่อร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ GDUT ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2555

โครงการความร่วมมือระหว่างมอ.กับ GDUT ได้ดำเนินการเป็นเวลาหลายปีแล้ว โดยมอ.ส่งนักศึกษาและอาจารย์ไปยัง GDUT ในช่วงปิดภาคการศึกษา (มีนาคม-เมษายน) ของทุกปี และ GDUT ส่งนักศึกษามาที่คณะฯ ประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปีเช่นกัน แผนกวิชาภาษาจีนได้จัดส่งอาจารย์และนักศึกษาเป็นประจำทุกปี

บดินทร์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s