China’s race for gold

ขณะนี้เรากำลังอยู่ในกระแสของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคหรือ London Games การนำเสนอข่าวของแข่งขันมีกันทุกวัน เป็นการแข่งขันกีฬาของมวลมนุษยชาติจริง ๆ ช่วงหลังมานี้ประเทศที่ได้รับเหรียญทองมากที่สุดคงอยู่ที่สองมหาอำนาจโลกคือสหรัฐอเมริกา และจีน

สารคดีจาก Aljazeera  ข้างต้น ซึ่งได้ไปเจาะเบื้องหลังของความสำเร็จในการเตรียมตัวของนักกีฬาในประเทศจีน ผมว่าเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมาก น่าจะเป็นบทเรียนทั้งในเรื่องที่ดีและไม่ดีไปพร้อม ๆ กัน หากมองเรื่องที่ดีแล้ว รัฐบาลจีนให้การสนับสนุนการเตรียมตัวของนักศึกษาอย่างมาก มีการฝึกเล่นกีฬาตั้งแต่อายุเพียง 4 ขวบ ซ้อมกันหลาย ๆชั่วโมง เป้าหมายหลักคือเหรียญทองในเวทีการแข่งขันทุกระดับ รัฐบาลจีนทำกันอย่างจริงจังมาก อันนี้รัฐบาลไทยน่าจะเอาเป็นแบบอย่างได้

อย่างไรก็ตาม จากกรณีตัวอย่างที่ Aljazeera ไปหามาในสารคดีนี้คือหลังจากที่นักกีฬา “วางมือ” จากการแข่งขันแล้ว ไม่ได้รับการดูแลจากรัฐบาลสักเท่าไหร่ เมื่อเขาไม่สามารถทำชื่อเสียงให้กับประเทศได้อีกแล้ว ก็เท่ากับรัฐบาลไม่ได้ให้การดูแลเรื่องการทำงาน ชีวิตความเป็นอยู่ ผมว่าน่าสงสารมากนะครับ ขนาดต้องไปขอทาน หรือต้องติดคุกเพราะไปขโมยของคนอื่นมา ตอนนี้ไม่มีงานเป็นหลักเป็นแหล่ง ที่แย่มากว่านั้นคือ กรณีที่นักกีฬาได้รับบาดเจ็บจากการซ้อมหรือการแข่งขันก็ตาม ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ รัฐบาลไม่ได้ให้การดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล ยิ่งน่าสงสารมาก

สำหรับประเทศไทยเท่าที่ผมเห็นรับทราบมา มีนักศึกษาที่ได้เหรียญโอลิมปิคส่วนใหญ่สามารถเข้ารับราชการทหาร รัฐบาลก็เอาใจใส่อนาคตของคนเหล่านี้บ้าง ที่ครั้งหนึ่งเคยสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอีกหลาย ๆ ที่ไม่ได้เหรียญรัฐบาลให้การดูแลพวกเขาแค่ไหน

บดินทร์ แวลาเตะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s