ท่านทราบหรือไม่ว่าเด็กประเทศอินเดียประสบปัญหาขาดสารอาหารอย่างรุนแรง

ผมเคยทราบมาว่าเด็กที่ประสบปัญหาขาดสารอาหารอย่างรุนแรง (severe malnutrition) มีเฉพาะในแถบประเทศทวีปแอฟริกาเท่านั้น เช่นเอธิโอเปีย หรือโซมาเลีย เป็นต้น แต่พอดูสารคดี 101 East สถานีโทรทัศน์ Aljazeera ที่ปรากฎข้างบน แถบไม่เชื่อสายตาตนเองเลยว่าประเทศอินเดีย ซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจากประเทศไทยเราสักเท่าไหร่ ก็ประสบปัญหาเด็กขาดสารอาหารเช่นกัน และรุนแรงอีกด้วย ไม่ต่างไปจากประเทศแถบแอฟริกาเลย คิดว่าท่านผู้อ่านเองก็มีความคิดเช่นนี้เหมือนกัน

อันเนื่องมาจากปัญหาประชากรมีจำนวนมากถึงพันกว่าล้านคน ปัญหาความยากจนโดยเฉพาะในสังคมชนบทที่ห่างไกลความเจริญ ปัญหาการแบ่งชนชั้นวรรณนะในอินเดีย ตลอดจนปัญหาการคอร์รัปชั่นของรัฐบาลในทุกระดับ ระบบราชการที่ล่าช้า ปัญหาความแห้งแล้ง และอีกหลายปัญหา ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อปัญหาที่เด็กไม่มีสารอาหารเพียงพอต่อการเจริญเติบโต และยังส่งผลต่อการเสียชีวิตของเด็ก ๆ อีกมากมายในอินเดีย น่าสงสารจริง ๆ เมื่อดูสารคดีนี้แล้ว ทำให้ผมต้องซูโกรต่อเอกอัลลอฮ์ (ซ.บ.)มากที่ให้ผมเกิดมาที่นี่ มีชีวิตความเป็นอยู่เหมือนที่เป็นอยู่ตอนนี้ และยังทำให้ผมคิดเสมอว่าข้าวทุกเม็ดที่อยู่ในจานผมต้องทานให้หมด เพราะยังมีประชากรอีกหลายล้านคนบนโลกใบนี้ไม่มีแม้กระทั่งน้ำดื่มจะประทังชีวิต  ไม่ทราบว่าท่านคิดอย่างไรบ้างครับ

บดินทร์ แวลาเตะ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s