นักศึกษาช่วยงานจัดประชุมสัมมนา: บทเรียนจากประเทศเยอรมัน

มีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ต่อเนื่องจากที่ประชุมนานาชาติ International Deans’ Course Southeast Asia ที่ประเทศเยอรมันเมือเดือนมิถนายน ที่ผ่าน นั่นก็คือ ผมสังเกตว่าบทบาทของนักศึกษาที่มาช่วยงานครั้งนี้มีมาก และทำให้การทำงานของผู้จัดนั้นไม่ต้องปวดหัวมาก ใช้ทรัีพยากรคุ้มค่ามากทีเดียว อาจารย์ได้ empower นักศึกษา และนักศึกษาเองก็ทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาก งานใหญ่มากขนาดนี้ ผมเห็นมีอาจารย์ประมาณไม่เกิน 10 คน ซึ่งแต่ละคน มีภารกิจที่สำคัญ ๆ เช่นการเป็นผู้บรรยายแต่ละ session ส่วนหน้าที่อื่น ๆ ฝ่ายผู้จัดได้มอบหมายให้นักศึกษามาช่วยทำให้หมด ตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นอาจารย์เหมือนกัน หรืออย่างน้อยก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยมาให้ความช่วยเหลือ แต่จริง ๆ เขาคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทมาช่วยงานประมาณ 3 คน นับตั้งแต่การดำเนินการจองตั่วให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกคน ติดต่อสื่อสารทางอีเมล์กับผู้เข้่าร่วมทุกคนว่าสะดวกจะเดินทางวันไหน เที่ยวบินไหน ตอนที่ติดต่ออีเมล์กับผม ถามถึงเรื่องการเดินทางต่าง ๆ ผมยังใช้คำว่า Dear Dr….. เพราะคิดว่าน่าจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย เมื่อไปถึงที่โน้น เขายังแซวผมว่าตอนนี้เขาน่าจะได้เป็น Dr. แล้วนะ เพราะมีหลายคนใช้คำหน้าชื่อว่า Dr. แต่เขาเป็นนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4

นอกจากประสานงานเรื่องการเดินทางทั้งหมดแล้ว ยังเดินทางไปรับที่สนามบิน เตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด ทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้นำทัีวร์ แนะนำสถานที่สำคัญ ๆ ให้คณะจากมหาิวิทยาลัยในอาเซียน ประสานงานกับร้านอาหาร ติดต่อสถานที่ที่เกียวข้อง เช่น ติดต่อกับ Mayor ประจำเมือง (จากภาพข้างบนนั้น ถ่ายที่บริเวณด้านหน้าที่ทำการของ Mayor ประจำเมือง Berlin) การลงทะเบียน การจัด break อาหารกลางวัน อาหารมื้อเย็น และเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการนำเสนอของอาจารย์ เป็นตากล้อง คอยเก็บภาพบรรยากาศต่าง ๆ ทั้งหมดนี้ดำเินินการโดยนักศึกษา 3 คน และทั้ง 3 คนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก ถึงมากที่สุด นักศึกษาที่เรียนระดับปริญญาตรีมาจากประเทศอุเบกกิสถาน อีกคนหนึ่งเป็นชาวรัสเซีย และคนที่สามมาจากประเทศอเมริกา สองคนหลังเรียนระดับปริญญาโท

ผมได้เห็นว่านักศึกษาได้แสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ แต่ผมเห็นว่าทั้งหมดมีการประชุมเพื่อเตรียมการทุกวัน สรุปงาน โดยไม่มีอาจารย์มาคอยคุมเลย อาจารย์คงได้มอบหมายงาน และคงรอรายงานจากนักศึกษาต่อไป

มาถึงตรงนี้แล้ว คณะมส.จะสามารถนำกระบวนการตรงนี้มาปรับใช้ได้หรือไม่ เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องช่วยกันหาคำตอบกัน ถ้าทำได้แล้ว เราน่าจะภูมิใจในความสามารถของลูกศิษย์ได้นะ

บดินทร์ แวลาเตะ

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s