บทสัมภาษณ์โครงการ English Summer Course ผ่าน HUSO Channel

หลังจากที่คณะมส.ได้ส่งนักศึกษาไป Universiti Brunei Darussalam (UBD) เพื่อเข้าร่วมโครงการ English Summer Course ช่วงเดือนพฤษภาคม 2555  นั้น ทางคณะฯ ได้สัมภาษณ์นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ผ่านรายการ HUSO Mania

ทางคณะฯ จะมีการนำเสนอกิจกรรมดี ๆ อย่างนี้ต่อไป โปรดติดตามชม

บดินทร์ แวลาเตะ

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s