คณะมส.รับนักศึกษาจีนจาก Ningxia เข้าเรียนแล้ว

หลังจากท่านอธิการบดีบุญสม ได้เปิดการเจรจากับตัวแทนโรงเรียนที่มณฑล Ningxia และได้จัดทีมผู้เกี่ยวข้องไปทำการ Road Show เพื่อเชิญชวนนักศึกษาที่กำลังจะเรียนจบมัธยมปลายมาเรียนที่มอ.ปัตตานี เมื่อต้นปีนี้ จนในที่สุดมอ.ปัตตานีก็มีนักศึกษาจาก Ningxia มาเรียนที่ปัตตานีจำนวน 13 คน เข้าเรียนหลักสูตรปกติเหมือนกับนักศึกษาไทยตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 1/2555 เป็นต้นไป ก่อนเข้าเรียนมีการปรับพื้นฐานภาษาไทยเป็นเวลา 2 เดือน นักศึกษาทั้ง 13 คน เลือกเรียนที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวน 7 คน โดยมี 6 คนเลือกเรียนวิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และอีก 1 คนเรียนวิชาเอกสังคมวิทยา และอีก 6 คนเรียนที่คณะวิทยาการสื่อสาร ทุกคนมีชื่อเล่นภาษาไทย จะได้เรียกง่ายขึ้น

อย่างไรก็ตาม ฝากนักศึกษาทุกคนช่วยเป็นเจ้าบ้านที่ดี ช่วยกันดูแลเพื่อนเราที่เดินทางมาจากเมืองจีนด้วย

Name

Gender

Faculty / Major

1. Miss Zhang Yun Xiao(ฝน)

Female

Humanities and Social Sciences

(Human Resources Management)

2. Miss Zhang Bei Bie(ฟ้า)

Female

Humanities and Social Sciences

(Human Resources Management)

3. Mr. Ye Hai Liang(อานนท์)

Male

Communication Sciences

(Media Design Innovation and Creation)

4. Mr. Su Xin He(ณเดช)

Male

Communication Sciences

(Media Design Innovation and Creation)

5. Mr. Tian Si Yuan(สุริยา)

Male

Communication Sciences

(Media Design Innovation and Creation)

6. Miss Yang Yu Zhu(ดาว)

Female

Humanities and Social Sciences

(Sociology and Anthropology)

7. Mr. Song Zhao(สมชาย)

Male

Humanities and Social Sciences

( Human Resources Management )

8. Miss Yang  Lingling(เปิ้ล)

Female

Humanities and Social Sciences

(Human Resources Management)

9. Mr.  Zhang  Hao(หมอก)

Male

Humanities and Social Sciences

(Human Resources Management)

10. Miss Tian  Yuan(นิค)

Female

Communication Sciences

(Media Design)

11. Miss Shi  Ruo yu(นัท)

Female

Communication Sciences

(Media Design)

12. Mr.  Wan Sheng yong(เมฆ)

Male

Communication Sciences

(Media Design)

 

รายชื่อนักศึกษาจากเขตปกครองตนเอง Ningxia ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ทุนเรียนฟรี12 ทุน)

 

รายชื่อนักศึกจาก Ningxia ที่ใช้ทุนตัวเอง 1 คน

Name

Gender

Faculty / Major

13. Mr. Lan Fei

(ซี)

Male

Humanities and Social Sciences

 (Human Resources Management)

 

บดินทร์ แวลาเตะ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s