เปิดใจที่จะเรียนรู้

 

ช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาได้มีโอกาสนำนักศึกษาจำนวน 35 คนเดินทางไปมาเลเซียเพื่อทำวิจัยเล็ก ๆ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่หมู่บ้าน Pak Kiang ตำบล Besut รัฐ Terengganu เป็นเวลาห้าวัน โดยได้รับความร่วมมือจาก Universiti Sultan Zainal Abibin ในการประสานงานกับหมู่บ้าน ที่น่าสนใจคือ เราต้องการเรียนรู้วิถีชีวิต ตลอดจนความรู้สึก ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของชาวบ้าน ซึ่งเป็นชาวพุทธจำนวน 42 ครัวเรือน ล้อมรอบด้วยชาวมุสลิม

เราได้เรียนรู้อะไรมากมายโดยเฉพาะการที่แต่ละฝ่ายเปิดใจยอมรับความแตกต่างในสังคม และให้ความเคารพในความเชื่อที่แตกต่างกัน สังคมจะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งหมู่บ้านพุทธและมุสลิมมีการไปมาหาสู่กันเป็นปกติ ทุกคนสามารถพูดคุยโดยใช้ภาษามาเลย์ไม่แตกต่างไปจากชาวมาเลเซียโดยทั่วไป เวลามีการจัดงานเลี้ยง เช่นงานแต่งงาน ชาวบ้านที่นี่บอกว่ามีการเชิญมุสลิมมาร่วม โดยคิดว่าเป็นเพื่อน เป็นมิตสหายกัน แต่ชาวพุทธที่นี่จะมีการจัดปรุงอาหาร ข้าวของเครื่องครัวชาวมุสลิมนำมาเอง ตรงนี้ชอบมากเลย เขายังถามผมด้วยว่า ทำไมต้องเอาศาสนามาสร้างความแตกแยกด้วยหล่ะ เราคือเพื่อนกัน เพื่อนบ้านกัน คนที่ให้ข้อมูลคนเดียวกันนี้ ยังบอกต่อไปอีกว่า “ทุกเช้าผมจะไปดื่มน้ำชาด้วยกันกับชาวมุสลิมในหมู่บ้าน และเราปฏิบัติตัวอย่างนี้มานานมากแล้วด้วย”

อ่านมาถึงตรงนี้ ไม่ทราบว่ามีความรู้อย่างไรบ้าง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s