นักศึกษา HUSO ไปบรูไน: เรียนรู้อาเซียนต้องเดินทางไปดูเอง

ระหว่างวันที่ 1-20 พฤษภาคม 55 ซึ่งเป็นช่วงปิดภาคการศึกษาของมอ. คณะมส. ได้จัดโครงการ English Summer Camp ที่ Universiti Brunei Darussalam เป็นการจัดโครงการไปบรูไนครั้งแรกของคณะ มีนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษจำนวน 19 คน ไปร่วมเรียนภาษาอังกฤษ

สืบเนื่องมากจากมอ.ได้มีการลงนาม MOU กับ UBD เมื่อปี 2009 จากนั้นมา UBD ส่งนักศึกษามาร่วมโครงการ Community Services ซึ่งมาสอนภาษาอังกฤษและภาษามลายูตามโรงเรียนปอเนาะ เช่น ศาสนูปถัมภ์ จงรักสัตย์วิทยา สตรีพัฒนศึกษา และโรงเรียนสาธิตมอ. เป็นเวลา 2 ปี ผมก็เลยคิดว่ามอ.น่าจะส่งนักศึกษาที่ UBD บ้าง จากนั้น ผมได้มีติตต่อ Dr. Yabit Alas (Dean of Arts and Social Sciences), Dr. Salbrina (Director of Continuing Education) และโชคดีว่าทั้งสองท่านให้การตอบรับข้อเสนอเป็นอย่างดี มีการประสานงานกันเพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นเอง โดยผ่านอีเมล์อย่างเดียว สรุปคือ UBD ยินดีรับนักศึกษาเราเพื่อไปเรียนภาษาอังกฤษ โดยให้การสนับสนุที่พัก ค่าเล่าเรียน และค่าอาหารวันละ 3 มื้อฟรี นอกจากนี้มีกิจกรรมทัศนศึกษายังสถานที่สำคัญ ๆ ของเมือบรูไนอีกด้วย นักศึกษาเราจ่ายเฉพาะค่าเดินทางเท่านั้น ผมประชุมกับนักศึกษาว่าเราคงต้องหาทางให้ประหยัดมากที่สุด โดยการนั่งรถบัสจากหาดใหญ่ไปกัวลาลัมเปอร์ และนั่งเครื่องบิน Air Asia ไปบรูไน ซึ่งราคาไม่แพงมากนัก

วันที่เดินทางไป ผมก็ได้ร่วมเดินทางพร้อมกับนักศึกษาด้วย แม้ว่าจะเหนื่อยบ้าง แต่ก็สนุกดี เหมือนกับการได้ผจญภัยร่วมกัน เมื่อเดินทางไปถึง UBD จัดการต้อนรับคณะของเราที่สนามบินอย่างอบอุ่น มีนักศึกษา UBD มาร่วมต้อนรับด้วย มีการจัดปฐมนิเทศและเลี้ยงอาหารอย่างดี ตลอด 20 วัน นักศึกษาเราได้ร่วมเรียนภาษาอังกฤษ ไปทัศนศึกษา ไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบรูไน ผมคิดว่านี่คือการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนที่ดีที่สุด ต้องเดินทางไปสัมผัสเอง นักศึกษาได้เข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับบรูไนมากขึ้น รู้ว่าภาษาอังกฤษที่เรียนอยู่ ณ ตอนนี้สามารถใช้งานจริงได้แค่ไหน แต่มีอะไรที่ต้องพัฒนากันอีก

วันกลับได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยคณบดีฟาอีซะห์ไปรับนักศึกษากลับมา เพราะติดภารกิจที่เมืองเชียงไฮ้ ประเทศจีน

ผมคิดว่าผมคงต้องหากิจกรรมในลักษณะใกล้เคียงอย่างนี้ให้นักศึกษาเราให้มาก เพื่อเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ โดยเฉพาะประเทศในแถบมาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน และสิงคโปร์ เพราะโดยระยะทางแล้ว ไม่ได้ไกลมากนัก อยู่ในวิสัยที่น่าจะไปได้ และฝากถึงนุักศึกษาทุกคนด้วยว่าควรจะมีหนังสือเดินทางได้แล้ว และพยายามเก็บเงินบ้าง เผื่อมีโครงการดี ๆ แบบนี้ จะได้สมัครทัน

บดินทร์ แวลาเตะ

Advertisements

One thought on “นักศึกษา HUSO ไปบรูไน: เรียนรู้อาเซียนต้องเดินทางไปดูเอง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s