Shanghai Univerisity

ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับรองคณบดีของทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งมีกองการเจ้าหน้าที่่จัดให้ ซึ่งประกอบไปด้วยการอบรมเรื่องภาวะการเป็นผู้นำ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานของแต่ละคณะ/แต่ละคน ซึ่งคิดว่ามีประโยชน์มาก เพราะส่วนใหญ่การทำงานของแต่ละคนไม่ค่อยทราบว่าคณะอื่น ๆ ได้ทำอะไร และแก้ปัญหาอย่างไร การทำ KM ในลักษณะนี้เ็ป็นการได้เรียนทางลัดอีกช่องทางหนึ่ง เพราะจากเวทีนี้มีอาจารย์หลาย ๆ ท่่านมีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย ตั้งแต่อายุใกล้เกษียณจนถึงเพิ่งบรรจุใหม่ก็มี

นอกจากเวทีการแลกเปลี่ยนในลักษณะที่เป็นทางการอย่างการจัดอบรมข้างต้นแล้ว กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดให้ไปศึกษาดูงานที่ Shanghai University ประเทศจีน ซึงถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่อีกแห่งหนึ่งของจีน ประเทศจีนนอกจากมีพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่รวดเร็วมาก ซึ่งมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รองจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว ยังมีพัฒนาด้านการศึกษาที่รวดเร็วไปด้วยเช่นกัน แต่ยัีงคงวัฒนธรรมของความเป็นจีนอยู่

สิ่งที่ได้เห็นเชิงประจักษ์เป็นประการแรกก็คือ การพัฒนาอาคารสถานที่ที่โอ่โถง ใหญ่โต สมกับเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่ของเมืองเซียงไฮ้ มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย ที่สำคัญคือประเทศจีนจะเพิ่งตนเองมาก เช่นเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนจะทำจากประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่ เห็นได้ชัดว่าจีนต้องการพัฒนาประเทศโดยการเพิ่งตนเองเป็นประการสำคัญ

ความมุ่งมั่นในการเรียนของนักศึกษาจีนเห็นกันโดยทั่วไป ซึ่งเรื่่องนี้ทุกคนทราบกันดีว่าประเทศจีนมีประชากร 1.3 พันล้านคน การที่แต่ละคนต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีนั้น ช่องทางการศึกษาที่ดีนั้น ก็เป็นช่องทางที่สำคัญมาก แต่ละคนต้องใช้ชีวิตที่ต้องแข่งขันกันมาก ดังนั้นความมุ่งมั่นและตั้งใจในการเรียนจึงมีให้เห็นด้วยโดยทั่วไป ผมคิดว่านักศึกษาของมอ.เราน่าจะเอาเป็นแบบอย่างในเรื่องนี้ได้

บรรยากาศใน campus นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้จักรยาน หรือเป็นมอเตอร์ไซด็ไฟฟ้า หรือเราเรียกว่าใช้ัพลังงานสีเขียวเป็นหลัีก ทำให้ผมนึกถึงบรรยากาศตอนที่เรียนที่มอ.ปัตตานีเมือ 20 กว่าปีก่อน หน้าตึุกเรียนจะเต็มไปด้วยจักรยาน ซึ่งต่างจากปัจจุบันที่นักศึษาส่วนใหญ่ใช้มอเตอร์ไซด์กัน

มอ.กับ Shanghai University ได้มีข้อตกลงความร่วมมือหรือเรียกว่ามี MOU กันหลายมาแล้ว กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่วิทยาเขตภูเก็ต คณะวิเทศศึกษา อย่างไรก็ตาม คณะมส. ก็น่าจะได้โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับ Shanghai University บ้าง แต่ในการเจรจาวันนั้่น ผมได้ถูกเชิญให้เข้าร่วมประชุมทีมการเจรจาด้วย เลยยังหาโอกาสที่คุยในรายละเอียดไม่ได้

บดินทร์ แวลาเตะ

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s