ONLINE CLASSROOM: YOU CAN LEARN ANYTIME ANYWHERE

วันที่ 4 มกราคม 2555

Online Classroom: You can learn anytime anywhere

เรื่องราวของการใช้ Internet ในยุคนี้สมัยนี้เกือบจะเป็นเรื่องปกติไปเสียแล้วสำหรับคนไทย โดยเฉพาะในแวดวงการศึกษาในบ้านเราขณะนี้ อัตราการใช้ Internet ของไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อันเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการสื่อสารทำให้โลกใบนี้แคบลงมากหรือฝรั่งใช้คำว่า Global Village ผมสังเกตเห็นนักศึกษามอ.ปัตตานีก็หันมาใช้ Internet กันมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะการใช้เพื่อการสื่อสารไม่ว่าการใช้ e-mail, Facebook, Twitter เป็นต้น

ผมมีเรื่องที่ต้องการนำมาสื่อสารในวันนี้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีด้านนี้เพื่อการเรียนการสอน ประสบการณ์ที่ผมได้มีโอกาสเดินทางไปที่ประเทศสวีเดนเมื่อเดือนเมษายน ปี 54 คณบดีอาหวัง และผมเดินทางไปเปิดการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะประเทศสวีเดน และเดนมาร์ก ครั้งนี้เราเดินทางเจรจากันที่ Gothenburg University, Lund University ประเทศสวีเดน และที่ Nordic Institute for Asian Studies (NIAS) ซึ่งตั้งในบริเวณ Copenhagen University ประเทศเดนมาร์ก วันที่เราเดินทางไปยัง Lund University ไปดูงานที่ School of Law ศาสตาจารย์ท่านหนึ่งได้นำเราไปดูเรื่องการใช้ online classroom กับรายวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งเป็นวิชากฎหมายเบื้องต้น ทาง School of Law ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนที่เรียนรายวิชานี้เรียนผ่าน online โดยจะมีเนื้อหาที่ชัดเจน มีการทำ pretest แบบทดสอบก่อนเรียน หลังจากเรียนจบแต่ละบทก็จะมีแบบฝึกหัดและมี post test ที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือ ทางคณะได้มอบหมายให้นักศึกษาที่เรียนกฎหมายชั้นปีที่ 4 มาช่วยเป็น TA หรือผู้ช่วยสอน โดยให้ TA มาช่วยตอบคำถามที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สอบถามเข้ามาในเว็ปบอร์ดหรือกระดานข่าวทุกวัน ถ้า TA ตอบไม่ได้หรือไม่แน่ใจว่าคำตอบนั้นถูกต้องหรือไม่ TA จะส่งคำถามไปให้อาจารย์ที่สอนรายวิชานั้นช่วยดูคำตอบนั้น หรือช่วยตอบให้ แล้วแต่กรณีไป ศาสตราจารย์ที่นำเราไปชมบอกว่าวิธีการนี้ใช้ได้ผลมากทีเดียว อาจารย์ผู้สอนพัฒนาเนื้อหาเพียงครั้งเดียว สามารถใช้กับนักศึกษาเป็นจำนวนมาก ๆ อาจารย์ก็จะได้มีเวลาในการไปทำงานวิจัย หรือเตรียมการสอนในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาต่อไปได้ และนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนก็สามารถหาเวลาเรียนที่ตนเองสะดวกที่สุด สถานที่ที่ตนเองสะดวกที่สุดที่จะเรียน ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือนักศึกษาที่เป็น TA ก็มีโอกาสนำความรู้ของตนเองที่เรียนมาทั้งหมดมาสื่อสารให้น้อง ๆ ผมว่าเป็นกรณีตัวอย่างที่ทุกฝ่ายชนะกันหมดหรือ win-win situation

จากกรณีที่ School of Law, Lund University ดังกล่าว ผมไม่ทราบว่าเราพอที่จะนำแนวปฏิบัติในลักษณะที่ใกล้เคียงมาปรับใช้กับบางรายวิชาที่เป็นศึกษาทั่วไปของคณะมส. เราได้หรือไม่ เพราะคณะมส.ต้องรับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไปมากที่สุดของวิทยาเขตปัตตานี การเรียนการสอนเป็นลักษณะ mass ผมคิดว่าในช่วงแรก ๆ เราอาจเหนื่อยหน่อยในการออกแบบการสอน แบบทดสอบ แต่เมื่อระบบลงตัวแล้ว ปีหลัง ๆ แถบไม่ต้องทำอะไรมากมายแล้ว แต่ที่ผมหวั่นอย่างเดียวก็คือเรื่องวินัยของนักศึกษาเราว่าพอตัวเองทำไม่ได้ ก็ให้รุ่นพี่ทำให้ หรือให้ใครสักคนทำให้ และเรื่องการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาเรา อาจมีปัญหาสำหรับบางคน อย่างไรก็ตาม การทำงานใด ๆ ย่อมมีปัญหาและอุปสรรคกันบ้าง แต่ถ้าเราไม่ “เริ่มลงมือทำ” ก่อน แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า จริง ๆ แล้วปัญหามีอะไรบ้าง ผมคิดว่าเราเลือกมาสักหนึ่งรายวิชาก่อนเพื่อให้ทำเป็น online classroom ช่วยกันดู ช่วยกันแก้ปัญหา เพื่อให้เป็น model สำหรับรายวิชาอื่น ๆ ก็เป็นเรื่องที่น่าทำมาก ขณะนี้มอ.ปัตตานีมี  Virtual Classroom ของตนเองแล้ว หรือเราจะหา open source อื่น ๆ มาปรับใช้ก็ย่อมได้

บดินทร์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s